Kontrollerer ikke dyreforsøk

Publisert 20.06.2010

Ingen norske dyreforsøk har blitt kontrollert på minst to år. Samtidig er antallet forsøksdyr som blir brukt i Norge skyhøyt. Dyrevernalliansen krever styrket tilsyn med dyreforsøk. Norge må tilpasse seg EUs regler for dyretesting.

Dyreforsøk ute av kontroll - behov for alternativer

Ingen norske dyreforsøk har blitt kontrollert på minst to år. Samtidig er antallet forsøksdyr som blir brukt i Norge skyhøyt. Dyrevernalliansen krever styrket tilsyn med dyreforsøk. Norge må tilpasse seg EUs regler for dyretesting.

Forsøksdyrutvalget kontrollerer ikke dyreforsøkene

Forsøksdyrutvalget har ikke utført kontroller av dyreforsøk på over to år. Det kommer frem av et brev som utvalget har sendt til Mattilsynet.

Halvparten av landets forsøksdyravdelinger driver uten godkjenning av Forsøksdyrutvalget. Dette betyr at de ikke har vært inspisert på over fire år.

Myndighetene har altså ikke oversikt over hverken hvordan dyrene blir oppbevart og stelt, eller om dyreforsøkene blir utført på lovlig måte.

Mange dyreforsøk i Norge

Det finnes 62 forsøksdyrlaboratorier i Norge. I tillegg utføres det dyreforsøk i naturen, på ville dyr.

I 2009 ble det utført over 700 dyreforsøk totalt, der nesten to millioner dyr gikk med.

Dyrevernalliansen krever forbedringer

- Forsøksdyrene er blant de aller mest utsatte, fordi formålet ofte innebærer å påføre dem smerte og lidelse. At myndighetene ikke engang inspiserer dyretestingen er skandaløst, sier jurist Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Situasjonen har vært prekær i årevis. I 2009 meldte Forsøksdyrutvalget at de ikke klarte å gjøre jobben sin. Også i 2008 fikk Mattilsynet beskjed om at dyreforsøkene ikke ble skikkelig kontrollert.

Dyrevernalliansen arbeider for økte ressurser til kontroll med dyretestingen. Vi tok opp saken i et møte med landbruks- og matminister Lars Peder Brekk i mai 2010.

Nye EU-regler for dyreforsøk blir strengere

EU har utarbeidet et nytt direktiv om beskyttelse av forsøksdyr. Direktivet vil gjelde for Norge også, og pålegger myndighetene langt strengere kontroller enn hva som er tilfellet i Norge i dag.

Blant annet kreves det at minst en tredjedel av alle forsøksdyrlaboratoriene skal kontrolleres hvert år. Staten må opprette et nasjonalt rådgivningssenter for alternativer til testing på dyr, og alle dyreforsøk som medfører moderat eller sterk smerte skal evalueres i etterkant. Direktivet skal vedtas i løpet av sommeren 2010.

- Norge vil bli nødt til å tilpasse seg, enten Landbruksdepartementet vil eller ikke. Derfor bør myndighetene gå i gang allerede nå. Alternativet blir et skippertak når direktivet trer i kraft, mens dyrene lider i mellomtiden, sier Kleveland.

  Vis kilder Skjul kilder

Forsøksdyrutvalgets årsrapport 2009.
Forsøksdyrutvalget, Kommentarer til årsrapport 2009, 31. mai 2010.
EU, Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the protection of animals used for scientific purposes, 23. april 2010.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!