Grusomt dyreforsøk stanset

Publisert 03.02.2005

Forsøksdyrutvalget har fått seg forelagt et planlagt dyreforsøk, men nektet dette gjennomført. Konklusjonen stemmer overens med Dyrevernalliansens vurdering av saken.

grusomt dyreforsøk stanset

Forsøksdyrutvalget har fått seg forelagt et planlagt dyreforsøk, men nektet dette gjennomført. Konklusjonen stemmer overens med Dyrevernalliansens vurdering av saken.

Forskerne ønsket å skjære ut deler av hodeskallen på rotter og implantere ulike materialer i sårene for å undersøke hvordan disse grodde. Dyrevernalliansen mente forsøket var unødvendig og ikke forenelig med de prinsipper som tilsier at man skal begrense dyreforsøk så mye som mulig, og at særlig smertevoldende dyreforsøk krever en spesielt god begrunnelse.

altFaksimilie fra "Søknad om forsøk
med dyr", saksnr. 2004/42786-1

Materialene som skulle prøves ut er allerede testet godt nok til at de i dag er i bruk på mennesker. I slike tilfeller bør det være fullt mulig å unngå dyreforsøk ved grundig og systematisk kartlegging av materialenes virkning ved dagens bruk på mennesker. 

Forsøket ble forelagt Forsøksdyrutvalget for vurdering før igangsettelse. Utvalget sa seg enig i Dyrevernalliansens vurdering og skriver i sin begrunnelse for å nekte forsøket utført blant annet at:

”Utvalget savner en klar begrunnelse for nødvendigheten av dette forsøket, samt en grundig utredning av alternative metoder[…]”.

  Vis kilder Skjul kilder

• Brev fra den etiske komiteen ved Norges Veterinærhøyskole (IACUC) til Forsøksdyrutvalget 6. oktober 2004.
• Søknad om forsøk med dyr, saksnr. 2004/42786-1
• Forsøksdyrutvalgets møtereferat av 16. november 2004, vedtak i sak 4.2.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!