Fysiologiundervisning uten dyreforsøk

Publisert 26.09.2005

Det finnes mange avanserte alternativer til bruk av dyr i undervisningen, blant annet plast- og gummirotter samt datasimulert disseksjon.

fysiologiundervisning uten dyretesting

Det finnes mange avanserte alternativer til bruk av dyr i undervisningen, blant annet plast- og gummirotter samt datasimulert disseksjon.

Universitetet i Tromsø ønsket å bruke dyreforsøk i fysiologiundervisningen. Dyrevernalliansen argumenterte for at alternative læringsmetoder burde brukes i stedet, og Mattilsynet har nå bestemt at dyrene skal spares!

Universitetet i Tromsø ønsket at fysiologistudenter på lavere grad blant annet skulle kastrere dyr for å lære prinsipper om hormonell kontroll.

Forsøksdyrutvalget avviste søknaden, men universitetet klaget. Dyrevernalliansen forfulgte da saken, og sendte omfattende informasjon til Mattilsynet, som er klageinstans. Vi viste til flere fullgode alternative læringsmetoder, som er enkle å finne gjennom databasen NORINA.

Dyrevernalliansen viste også til en internasjonal vurdering som nylig ble gjort av undervisningen ved Norges veterinærhøgskole. I fysiologi var konklusjonen at alternativer til dyreforsøk bør tas i bruk i større grad enn nå.

Mattilsynet avslo søknaden, og skriver i avslaget: ” ...Videre har Dyrevernalliansen, i brev datert 10.4.2005, kommet med en rekke eksempler på mulige alternativer til dyreforsøk i fysiologiundervisning. Mattilsynet er av den oppfatning at når det finnes fullgode alternativer til bruk av forsøksdyr, bør disse heller benyttes”.

  Vis kilder Skjul kilder

• Dyrevernalliansen, Klagebehandling av sak fra Forsøksdyrutvalget, – saker nr. 2004/21026-1 og sak nr. 2004/18425-1 – bruk av dyr i undervisning 10. april 2005.
• Mattilsynet, Klage på vedtak – søknad om bruk av forsøksdyr i fysiologiundervisning, 27. september 2005.
• EAVE (European System of Evaluation of Veterinary Training), Report on the visit to The Norwegian School of Veterinary Science. 2004.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!