Forsvarets bruk av forsøksdyr

Publisert 20.08.2004

Forsvaret bruker dyreforsøk. Flere av dyreforsøkene er ekstremt smertevoldene, og har som formål å påføre dyrene lidelse. At Forsvaret hvert år bruker mange hundre forsøksdyr i smertevoldende dyreforsøk er ukjent for mange.

forsvaret bruker forsøksdyr

Forsvaret bruker dyreforsøk. Flere av dyreforsøkene er ekstremt smertevoldene, og har som formål å påføre dyrene lidelse. At Forsvaret hvert år bruker mange hundre forsøksdyr i smertevoldende dyreforsøk er ukjent for mange.

Forsvarets bruk av forsøksdyr

De siste årene har Forsvaret brukt ca. 600-800 forsøksdyr hvert år [1,2] og mus, rotter, marsvin og griser har måttet bøte med livet.

De fleste dyreforsøkene gjennomføres i Forsvarets eget laboratorium for dyreforsøk, mens noen foretas under feltøvelser.

Dyreforsøkene

Forsvaret har blant annet gjennomført stressforsøk, hjernekirurgi og giftighetstesting.

Eksempler:

Dyreforsøk med nervegass

Dyreforsøkene med nervegasser foregår på forskjellige måter. I noen forsøk får dyrene borret hull i hjerneskallen under narkose. Elektroder blir plassert inn i hjernen og festet med lim eller skruer.

Noen av dyrene blir deretter utsatt for forskjellige former for pining. For eksempel dyttes marsvin inn i en sylinder på størrelse med en ølboks for å utløse stress, eller dyrene senkes i vann for å utløse drukningspanikk.

Deretter blir dyrene forgiftet med nervegassen soman. Dette skjer ofte uten noen form for bedøvelse. Gassen gir symptomer som smerter, sikling, diaré, pustevansker og sterke kramper. Til slutt mister dyrene bevisstheten, og mange dør. Nervegassen gir dyrene som overlever varige hjerneskader. De overlevende dyrene avlives til slutt med halshogging.

Formålet er blant annet å beskrive effekten av fysisk og psykisk stress etter nervegassforgiftning.[3]

Dyreforsøk med ecstasy

Dyrene påføres tannsykdom ved å knytte en snor rundt tannhalsen. Deretter får de sprøyter med ecstasy flere ganger. Til slutt avlives dyrene med halshogging uten bedøvelse. Formålet med forsøket er blant annet å beskrive effekten av ecstasy på tannkjøttsykdommer.[4]

Dyreforsøk med nedkjøling

Dyr får implantert temperaturmålere i kroppen før de blir tvunget til å svømme opptil ti minutter i kaldt vann (14 grader). Deretter settes dyrene under en vifte i 20 til 30 minutter. De sterkt nedkjølte dyrene må deretter gjennomføre hukommelsestester. Formålet er å beskrive hvordan nedkjøling påvirker hukommelse.[5]

Skuddskader

Griser blir bedøvet og deretter beskutt med ulike våpen. De skadeskutte grisene brukes til kirurgitrening. Dyrene avlives under narkose.[6]

Dyrevernalliansen arbeider mot smertevoldende dyreforsøk Dyrevernallliansen arbeider for avvikling av smertevoldende dyreforsøk, og har tatt opp saken med både Landbruksdepartementet, Forsøksdyrutvalget og Mattilsynet.

  Vis kilder Skjul kilder

[1] Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), Årsrapporter 2002 og 2003.
[2] Militærmedisinsk uudannings- og kompetansesenter (MUKS), Årsrapporter 2002 og 2003.
[3] FFI, Søknad om tillatelse til å utføre dyreforsøk: nr. 053 (15 mars 1999), nr. 2527/00 (28. desember 2000), nr. 1970/01 (25. september 2001), nr. 382/02 (14. februar 2002), nr. 13248/04 (08. juni 2004).
[4] FFI, Søknad om tillatelse til å utføre dyreforsøk: nr. 2146/01 (17. oktober 2001), nr. 1604/02 (15. juli 2002).
[5] FFI, Søknad om tillatelse til å utføre dyreforsøk, nr. 186/01 (23. januar 2001).
[6] MUKS, Søknad om tillatelse til å utføre dyreforsøk, nr. 4044/04 (18. desember 2003).

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!