Forsøksdyr lider og dør unødvendig

Publisert 26.03.2002

Alternativer til dyreforsøk blir ikke tatt i bruk på grunn av byråkrati og dårlig informasjon. Konsekvensen er at forsøksdyr lider og dør unødvendig.

Forsøksdyr lider og dør unødvendig

Foto: BUAV

Alternativer til dyreforsøk blir ikke tatt i bruk på grunn av byråkrati og dårlig informasjon. Konsekvensen er at forsøksdyr lider og dør unødvendig.

Byråkrati og ressursmangel

Både enkeltland og internasjonale organisasjoner som EU og OECD har spesielle regler om hvordan stoffer skal testes ut før de brukes kommersielt. Testene som kreves, innebærer ofte dyreforsøk. Mus, rotte, kanin, hamster, marsvin, hund, katt og fisk benyttes i dyreforsøk.

Utviklingen av en alternativ test til dyreforsøk tar vanligvis flere år. Etter dette må den alternative testen godkjennes. I gjennomsnitt tar godkjenningsprosessen omtrent ti år - og årsaken er manglende ressurser.

Det er kostbart å forske frem alternative testmetoder - men ofte like kostbart å få dem godkjent. I ett eksempel kostet utviklingen av en alternativ test (embryo toksisitet in vitro) over én million Euro. Godkjenningen av testen kostet 1,6 millioner Euro.

EUs forskningssenter ECVAM er i dag den ledende kraften innen utvikling og vurdering av alternativer til dyreforsøk. Økonomiske hensyn tilsier at flere stater bør ta del i arbeidet med utvikling av alternative metoder til dyreforsøk.

En ny rapport om giftighetstesting konkluderer med at OECD, USA og Japan bør iverksette tiltak for å samarbeide med ECVAM om utvikling og godkjenning av alternative metoder til dyreforsøk. Slik kan kostnadene fordeles, og godkjenningen forenkles.

Mangelfull informasjon om alternative metoder til dyreforsøk

EU-regelverket om forsøksdyr (European directive 86/609/EC) krever at alternative metoder til forsøksdyr blir brukt der det er mulig. Men regelen bidrar ikke til bedre dyrevern når informasjonen er umulig eller svært tungvint å få tak i.

Søkemulighetene er lite spesifikke, eller søkeordene som tilbys er utilstrekkelige. Søk på databaser etter alternativer til dyreforsøk er i enkelte tilfeller kostbart. Mange alternativer til dyreforsøk er ikke engang tilgjengelige på internett.

Mulige tiltak for å løse problemene

  • Leting etter alternativer til dyreforsøk bør integreres som en naturlig del av prosessen i ethvert forsøk som vil kunne innebære bruk av forsøksdyr.
  • Kursing av forskere i bruk av vitenskapelige databaser.
  • Bruk av informasjonseksperter for å lete frem alternativer til dyreforsøk.
  • Opprettelse av spesifikke databaser for alternativer til dyreforsøk innen for eksempel toksikologi og undervisning.
  • Adgang til databasene med alternativer til dyreforsøk bør være gratis.
  • Opprettelse av diskusjonsgrupper på internett eller mailinglister innen spesifikke fagområder der forsøksdyr benyttes.
  • Vitenskapelige publikasjoner bør etterspørre referanser til alternativer til dyreforsøk, og alternative metoder til dyreforsøk bør nevnes i sammendragene.
  • Opprettelse av nyhetsbrev om alternativer til dyreforsøk på spesifikke områder.
  Vis kilder Skjul kilder

- Liebsch, M., og Spielmann, H., "Currently available in vitro methods used in the regulatory toxicology", Toxicology letters, 2001.
- Langley, G. et al., "Accessing information on the reduction, refinement and replacement of animal experiments, report and recommendations of a focus on alternatives workshop", ATLA nr. 27, s. 239-245, 1999.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!