Forbud mot dyreforsøk til testing av PSP-toksiner i skjell

Publisert 08.05.2007

Dyrevernalliansen har oppnådd forbud mot smertefull gifttesting av blåskjell på mus. De færreste forbinder blåskjell med dyreforsøk, men de fleste vet at blåskjell kan være giftige. Norske myndigheter tillater at giftstoffene fra blåskjell testes ut på dyr, selv om det er utviklet kjemiske metoder som gir like sikre resultater. Giftene som testes gir dyrene voldsomme kramper og sterke magesmerter. Dyrevernalliansen arbeider for å erstatte dyreforsøkene med kjemiske metoder.

Forbud mot dyreforsøk til testing av PSP-toksiner i skjell

Dyrevernalliansen har oppnådd forbud mot smertefull gifttesting av blåskjell på mus. De færreste forbinder blåskjell med dyreforsøk, men de fleste vet at blåskjell kan være giftige. Norske myndigheter tillater at giftstoffene fra blåskjell testes ut på dyr, selv om det er utviklet kjemiske metoder som gir like sikre resultater. Giftene som testes gir dyrene voldsomme kramper og sterke magesmerter. Dyrevernalliansen arbeider for å erstatte dyreforsøkene med kjemiske metoder.

Blåskjellvarsel

Blåskjell kan inneholde algetoksiner som gir diaré og vondt i magen, og i verste fall kan medføre alvorligere skader ellerdød. Av hensyn til forbrukerne krever derfor myndighetene at skjell som omsettes blir testet for giftig innhold.

Det er utviklet pålitelige kjemiske testmetoder for alle gruppene av giftstoffer som kan forekomme i skjell. Likevel benytter Norge dyreforsøk istedet! Dette på tross av at dyreforsøkene vitenskapelig er mer upålitelige enn kjemiske tester.[1]

Dyreforsøkene

Forsøksdyrene, som er mus på omtrent 20 gram, får injisert cirka en milliliter syre direkte inn i magen. Forskere som har vurdert forsøket, sammenligner dette med å sprøyte tre liter eddik direkte inn i magen på et menneske på 60 kilo.[2]

Deretter utsettes dyrene for teststoffet som kan inneholde gift. Symptomene kan inkludere voldsomme kramper og sterke magesmerter. [3]

Alternative metoder

Norges veterinærhøgskole har vært en pionér innen utvikling av alternative metoder på området. Kjemiske analyser som er utviklet og internasjonalt godkjent erstatter allerede dyreforsøkene av de såkalte PSP-toksinene ved høyskolen. Ved et annet testsenter, St. Olavs hospital i Trondheim, ble det derimot lenge benyttet smertevoldende dyreforsøk til de samme giftstoffene.

Norges veterinærhøgskole har også utviklet alternative testmetoder til de såkalte DSP-toksinene. Med denne metoden kan den siste gruppen giftstoffer også testes kjemisk. Likevel tillater ikke myndighetene å benytte dette alternativet. Veterinærhøgskolen tvinges derfor til å fortsette med meningsløse dyreforsøk.

EU-regler hindrer alternativer til dyreforsøk

Norske myndigheter har nektet å innføre forbud mot dyreforsøkene, på tross av at alternative metoder er utviklet. Årsaken er stivbente EU-regler, som har blitt fortolket slik at de forbyr bruk av kjemiske testing.

Etter langvarig arbeid fra Dyrevernalliansen innførte Mattilsynet fra og med 1. januar 2008 forbud mot dyreforsøk i forbindelse med testing av én gruppe gifter; de såkalte PSP-toksinene. Testing av en annen gruppe toksiner, DSP-toksiner (fettløslige toksiner) gjennomføres likevel fortsatt med dyreforsøk.

Klage og press fra Dyrevernalliansen

I 2006 klaget Dyrevernalliansen på vedtak om å tillate dyreforsøk til testing av algetoksiner.[4] Dyrevernalliansen fremholdt en tolkning av EU-regelverket som vil tillate eller påby bruk av kjemiske metoder i stedet for dyreforsøk.

Forskere i skjellproduserende land over hele verden ble kontaktet, og tilbakemeldingen fra samtlige var klar: Kjemiske metoder er vitenskapelig mer pålitelige enn dyreforsøkene i skjelltestingen.

Samtidig la Dyrevernalliansen, sammen med europeiske dyrevernorganisasjoner, press på EU for å klargjøre praksis rundt testmetodene. I mars 2006 svarte Europakommisjonen med å fastslå at kjemiske metoder til testing av såkalte PSP-toksiner er tillatt.[5]

Klagen tatt til følge

I desember 2006 fikk Dyrevernalliansen delvis medhold i klagesaken.[6] Mattilsynet fastslo at bruk av dyr til testing av PSP-toksiner skal forbys, og Fiskeri- og kystdepartementet ga sin tilslutning til dette.

Det fastslås i vedtaket at Mattilsynet vil vurdere muligheten for delvis å erstatte de såkalte DSP-toksinene med kjemiske tester. Det har ennå ikke skjedd.

Dyrevernalliansen mener at all bruk av dyreforsøk til testing av skjell bør forbys omgående, og fortsetter sitt arbeid for å erstatte dyreforsøkene med kjemiske metoder.

Så langt har forbudet mot dyreforsøk til testing av PSP-toksiner spart 2.000 - 3.000 dyr hvert år. 

Hvis alternative metoder innføres til testingen av fettløslige toksiner i tillegg, vil nærmere 4.000 dyr årlig slippe grusomme lidelser.[4]

Siste nytt i saken

Oktober 2007: Mattilsynet innfører et generelt forbud mot å teste PSP-toksiner ved hjelp av dyreforsøk. Forbudet gjelder fra og med 1. januar 2008. [8]

Mai 2007: Mattilsynet fastlår at dyreforsøk til testing av PSP-toksiner blir forbudt for gjeldende sommersesong. [7]

April 2007: I et brev går Mattilsynet inn for å forby bruk av dyreforsøk til de vanligste gifttypene, såkalte PSP-toksiner. Mattilsynet foreslår at forbudet bør tre i kraft allerede fra 1. juli 2007.

Mattilsynet skriver i brevet at "Dyrevernalliansen har klaget på at norsk praksis ikke er i overensstemmelse med nasjonalt og internasjonalt dyrevernregelverk", og foreslår å sende ut et rundskriv der det fastslås at norsk regelverk skal fortolkes slik at bruk av dyreforsøk til testing av PSP-toksiner, er forbudt.

  Vis kilder Skjul kilder

[1] BfR, Mouse bioassay not suitable as a reference method for the regular analysis of algae toxins in mussels, Expert Opinion No. 032/2005, 26 Mai 2005.
[2] Holtrop, G., Petrie, J., et al., Can general anaesthesia be used for the Paralytic Shellfish Poison bioassay? Toxicon, in press, 2005.
[3] FAO Food and Nutrition Paper, Marine biotoxins, Rome 2004.
[4] Dyrevernalliansen, Klage på vedtak - bruk av mus til testing av marine algetoksiner - utdyping av klagegrunner, 20. februar 2006.
[5] P-0542/06EN Answer given by Mr Kyprianou on behalf of the Commission, 21. mars 2006.
[6] Mattilsynet, Svar på klage vedrørende forsøksdyrutvalgets vedtak i sak 2005/27620 og 2005/27509.
[7] Mattilsynet, Slutt på bruk av mus ved analyse av PSP (Paralytic Shellfish Poisoning), 15. mai 2007.
[8] Mattilsynet, Rundskriv om endringer i fortolkning av regelverk for testing av PSP-toksin i skjell, 9. oktober 2007.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!