Flest forsøksdyr per innbygger

Publisert 22.04.2009

Norge bruker flere forsøksdyr per innbygger enn noe annet land som det finnes statistikk fra. Det viser nye tall over bruken av forsøksdyr på verdensbasis. Dyrevernalliansen arbeider for å finne alternativer til dyreforsøk.

grusomt dyreforsøk stanset

Norge bruker flere forsøksdyr per innbygger enn noe annet land som det finnes statistikk fra. Det viser nye tall over bruken av forsøksdyr på verdensbasis. Dyrevernalliansen arbeider for å finne alternativer til dyreforsøk.

Flest forsøksdyr per person

Norge forbruker svært mange forsøksdyr per person i befolkningen, sammenlignet med andre land. For første gang foreligger det statistikk over bruken av forsøksdyr fra 36 vestlige land. Blant alle disse skiller Norge seg negativt ut.

Selv de landene som benytter flest forsøksdyr i antall har et lavere forbruk i forhold til egen befolkning enn hva Norge har. Dette gjelder land som USA, Japan, Australia, Frankrike, Kanada, England og Tyskland.

- Forutsetningen for bruk av forsøksdyr er at de skal brukes for å bedre menneskelig livskvalitet. Derfor er det svært relevant å sammenligne antall forsøksdyr med befolkningsstørrelse, sier informasjonsansvarlig Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Tiende høyeste forbruk av forsøksdyr

Også i rene tall bruker Norge et svært høyt antall forsøksdyr. Målt i antall forsøksdyr totalt per år kommer vi på tiende plass på verdensbasis. Norge benytter i overkant av én million forsøksdyr per år, og dette er langt mer enn noen av de andre skandinaviske landene. Sverige bruker omtrent en halv million forsøksdyr i året, mens Danmark bruker 370.000 og Finland klarer seg med 260.000 dyr.

I antall dyr er det USA som bruker flest per år. Amerikanerne benytter over 17 millioner forsøksdyr per år. Etter dette kommer Japan med noe over 11 millioner dyr. Frankrike og Kanada benytter noe over 2 millioner forsøksdyr hver i året, mens England og Tyskland benytter rundt 1,8 millioner dyr hver. Taiwan bruker 1,2 millioner forsøksdyr, og Thailand rundt én million dyr.

alt

Årsakene til Norges storforbruk av forsøksdyr

De fleste innbiller seg at forsøksdyr bare brukes til medisinsk forskning. - Vi tror norske forbrukere vil få seg en overraskelse når de finner ut at Norges storforbruk av forsøksdyr er knyttet til fiskeoppdrettsindustrien, og ikke har noe å gjøre med menneskelig helse, sier Live Kleveland.

Fiskeoppdrettsindustrien drives svært intensivt, med store mengder fisk på lite plass. Som følge av dette sprer smitte seg lett mellom fiskene, og en stor del av norsk forsøksdyrvirksomhet går ut på å utvikle vaksiner og medisiner for å kunne opprettholde produksjonen med større profitt og mindre dødlighet blant fiskene.

Etisk problematisk med dyreforsøk

Dyrevernalliansen arbeider for å erstatte dyreforsøk med metoder som er både vitenskapelig og etisk akseptable. 

- At samfunnet godtar å påføre dyr lidelser med vitende og vilje når formålet er økonomisk gevinst, er etisk svært betenkelig, sier Live Kleveland.

Dyrevernalliansen etterlyser en statlig satsing på alternativer til dyreforsøk. Fordi Norge er alene om å bruke så mange fisk til dyreforsøk, kan det ikke forventes at andre land skal utvikle alternative metoder eller finne strategier for å redusere antall dyr per forsøk.

Dyrevernalliansen mener derfor at staten bør etablere et pengefond for alternativer til dyreforsøk, knyttet til Norecopa - Norges Plattform for alternativer til dyreforsøk. Slike statlige pengefond er allerede etablert i flere andre land, blant annet i Sverige og England.

- Potensialet for å redusere antallet forsøksdyr er stort, og Norge har hittil forholdt seg helt passiv til dette. Utvikling av alternative metoder, bruk av færre forsøksdyr per dyreforsøk, og vedtatte retningslinjer for mer human behandling av dyrene, kan redde tusenvis fra død og lidelse. Det er på høy tid at Norge, som tjener enorme summer på fiskeoppdrettsindustrien årlig, setter av et årlig beløp til denne typen forskning, sier Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Dyreforsøk internasjonalt

En undersøkelse av 179 land viser at det trolig benyttes over 115 millioner forsøksdyr på verdensbasis hvert år. Fordi det mangler sikker statistikk fra flere land mener forskerne at dette er en underestimering, og at det reelle antallet forsøksdyr sannsynligvis er enda høyere.

  Vis kilder Skjul kilder

Taylor K. et al., Estimates for Worldwide Laboratory Animal Use in 2005, ATLA (36), 2008.           
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population_in_2005  

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!