Fakta om dyreforsøk i laboratorium

Publisert 02.02.2018

Dyreforsøk kan være smertefulle. I tillegg holdes forsøksdyrene ofte på liten plass i et kunstig miljø, uten god nok mulighet til å utføre naturlig adferd. Testing på dyr kan dessuten gi usikre resultater både fordi dyrene er forskjellige fra mennesker, og fordi de kan påvirkes på uforutsette måter under forsøket.

Dyreforsøk til testing av skjell er påklaget

Dyreforsøk kan være smertefulle. I tillegg holdes forsøksdyrene ofte på liten plass i et kunstig miljø, uten god nok mulighet til å utføre naturlig adferd. Testing på dyr kan dessuten gi usikre resultater både fordi dyrene er forskjellige fra mennesker, og fordi de kan påvirkes på uforutsette måter under forsøket.

Vanlige forsøksdyr er rotte, mus, kanin og laks. Selv om forsøksdyrene er født og oppvokst i fangenskap, er deres naturlige adferdsbehov fortsatt tilstede. De lever under veldig nøye kontrollerte forhold fra fødsel til død, og ofte har de lite plass og liten mulighet til å tilfredsstille adferdsbehovene sine. Noen forsøksdyr blir så frustrerte at de får abnorm adferd, som gnaging på sprinklene i buret eller på egen kropp. 

Mange rutiner på forsøksdyravdelingen og selve forsøkene dyrene er med i, kan fremkalle smerter eller ubehag for forsøksdyrene. Dyrene kan utsettes for blant annet tvangsfôring gjennom sonde, smertefulle operasjoner eller sykdommer, og mentale påkjenninger i psykologisk forskning.

Dyreforsøk gjennomføres i hovedsak til følgende formål:

  • Grunnforskning
  • Diagnostikk 
  • Produkttesting 
  • Undervisning og trening
  • Utvikling av legemiddelprodukter
  • Oppdrettsindustrien og landbruket gjennomfører dyreforsøk for å øke lønnsomheten

Kritikk av dyreforsøk

altKlikk her for å laste ned faktaark
som PDF

Vitenskapelig er mange forskere skeptiske til hvorvidt dyreforsøk gir pålitelige resultater. En årsak er fysiologiske ulikheter mellom mennesker og dyreartene som brukes til forsøk. I tillegg vet vi at mange forsøksdyr får adferdsforstyrrelser på grunn av det mentalt utilfredsstillende livet i små bur. Forskere mener at de mentale lidelsene som forsøksdyr utvikler, kan påvirke forsøkene og medføre feilaktige resultater. 

Etisk er det et paradoks at dyrene ligner så mye på mennesker at vi benytter dem som modeller for oss selv, samtidig som vi utsetter dem for lidelser som det aldri ville blitt tillatt å utsette mennesker for. 

Bedre alternativer

Det er etterhvert utviklet tusenvis av alternativer til dyreforsøk. I mange tilfeller gir alternativene raskere og mer pålitelige resultater. For kompliserte studier må som regel flere alternativer benyttes sammen for å gi ønsket resultat. 

Det er derimot kostbart og tidkrevende å utvikle alternative metoder og få dem akseptert i internasjonalt regelverk. I tillegg er en del forskere skeptiske til å ta i bruk metoder de ikke har tradisjon for å bruke, eller klarer ikke å orientere seg om hvilke alternativer som finnes.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!