Endelig alternativer til dyreforsøk!

Publisert 20.09.2007

Den 10. oktober 2007 ble Plattform for alternativer til dyreforsøk opprettet. Dyrevernalliansen har kjempet for dette siden 2002, og ser nå frem til å samarbeide med forskningsmiljøer, industri og myndigheter med færre forsøksdyr som et felles mål.

endelig alternativer til dyreforsøk

Den 10. oktober 2007 ble Plattform for alternativer til dyreforsøk opprettet. Dyrevernalliansen har kjempet for dette siden 2002, og ser nå frem til å samarbeide med forskningsmiljøer, industri og myndigheter med færre forsøksdyr som et felles mål.

Som et av de siste landene i Europa etablerer Norge omsider et nasjonalt senter for alternativer til dyreforsøk (“Plattform for alternativer"). Sammen med Norges veterinærhøgskole har Dyrevernalliansen vært en pådriver for prosjektet.

Politisk kampanje

Kravet om en Plattform for alternativer var et av Dyrevernalliansens hovedkrav da Stortinget behandlet dyrevernmeldingen i 2003. Vi viste til Sveriges satsing på alternativer til dyreforsøk, og Stortinget vedtok at Norge burde etablere en Plattform og et fond etter svensk modell.

Siden dette har saken blitt utsatt og gjenopptatt av myndighetene gang på gang. Dyrevernalliansen har gjennomført utallige møter med både Mattilsynet, Stortinget og departementer for å få klarsignal til oppstart, og ikke minst midler til drift av Plattformen.

Plattform for alternativer til dyreforsøk

En Plattform for alternativer til dyreforsøk er en organisasjon med representanter fra myndighetene, dyreverninteresser, industrien og forskningsmiljøer. Målet er at de fire partene sammen skal fremme alternativer til dyreforsøk i vid forstand.

Det er allerede etablert slike Plattformer i mange europeiske land, og de samarbeider gjennom den internasjonale sammenslutningen Ecopa.

Forskning og informasjonsarbeid er de viktigste virkemidlene som Plattformer for alternativer til dyreforsøk gjør bruk av. Arbeidet konsentreres rundt de tre R´ene:

  • Reduction: Redusere antall forsøksdyr per forsøk.
  • Refinement: Forbedre dyreforsøkene slik at at dyrene lider mindre, og forsøkene blir vitenskapelig best mulig.
  • Replacement: Erstatte dyreforsøk med alternative metoder.

Et fond for alternativer til dyreforsøk

Når nå en Plattform for alternativer til dyreforsøk endelig blir etablert i Norge, avslutter dette en fem års kampanje fra Dyrevernalliansen. Vårt neste mål er et statlig fond for alternativer til dyreforsøk.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!