Dyreforsøk ute av kontroll - behov for alternativer

Publisert 07.06.2006

Forsøksdyrutvalget slår nå selv alarm om kontrollen med dyreforsøk i Norge. Avdelinger med forsøksdyr blir ikke inspisert, og saksbehandlingen av kompliserte søknader om gjennomføring av dyreforsøk blir tilfeldig. Norge er også det eneste av sine naboland som ikke har et eget kompetansesenter for alternativer til dyreforsøk.

Dyreforsøk ute av kontroll - behov for alternativer

Forsøksdyrutvalget slår nå selv alarm om kontrollen med dyreforsøk i Norge. Avdelinger med forsøksdyr blir ikke inspisert, og saksbehandlingen av kompliserte søknader om gjennomføring av dyreforsøk blir tilfeldig. Norge er også det eneste av sine naboland som ikke har et eget kompetansesenter for alternativer til dyreforsøk.

Dårlig kontroll med dyreforsøk

I et brev datert 31. mai 2006 skriver Forsøksdyrutvalget: "Utvalget er av den oppfatning at personellressursene i sekretariatet fortsatt er i sterkt misforhold til den arbeidsbyrde som utvalget er pålagt. (...)  Sekretariatets ressurssituasjon har i flere år vært sterkt underdimensjonert i forhold til utvalgets omfattende oppgaver."

Forsøksdyrutvalget varslet om problemene allerede i desember 2005, da forholdene ble omtalt i et brev til Mattilsynet: "FDU har i dag ikke ressurser til å undergi disse sakene en forsvarlig forvaltningsmessig behandling og forberede sakene før utvalgsmøtet. (...) Med en så liten administrativ kapasitet, blir hele utvalget sittende med ren saksbehandling på møtene. Dette er ineffektivt og kvaliteten blir tilfeldig og uforutsigbar."

Dyrevernalliansens biolog Anton Krag representerer dyrevernorganisasjonene i Forsøksdyrutvalget. Han har gjennom flere år kritisert Forsøksdyrutvalgets kontrollrutiner og saksbehandling. “I 2005 gjennomførte Forsøksdyrutvalget bare én eneste uanmeldt inspeksjon på forsøksdyravdelinger. Dette er eksempel på et klart forskriftsbrudd,” påpeker Krag.

Ingen satsing på alternativer til dyreforsøk

Norge gjør heller ikke noe for å øke bruken av alternativer til dyreforsøk. I 2003 fastslo Stortingets næringskomité, etter oppfordring fra Dyrevernalliansen, at Norge bør opprette en ”Plattform for alternativer til dyreforsøk”. Plattformen skal være basis for forskning rundt og informasjon om alternativer til dyreforsøk. Men Landbruks- og matdepartementet har nedprioritert saken.

”Hele 15 andre europeiske land har nå etablert Plattformer for alternativer til dyreforsøk. Det er direkte pinlig at Norge ikke deltar i dette arbeidet,” sier Anton Krag i Dyrevernalliansen.

Norges veterinærhøgskole er sterkt engasjert i arbeidet for en Plattform til alternativer til dyreforsøk, og har tilbudt å stille med både lokaler og ekspertise. Dyrevernalliansen arbeider derfor nå intensivt for at dette viktige arbeidet skal bli prioritert av myndighetene.

  Vis kilder Skjul kilder

- Brev fra Forsøksdyrutvalget til Mattilsynet datert 31. mai 2006.
- Brev fra Forsøksdyrutvalget til Mattilsynet datert 23. desember 2005.
- Innst. S. nr. 226 (3002-2003) om dyrehold og dyrevelferd.
- http://www.ecopa.eu/

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!