Dyreforsøk som er smertevoldende øker i omfang

Publisert 24.08.2010

Stadig flere dyr brukes til dyreforsøk som gir sterke eller vedvarende smerter. Dyrevernalliansen arbeider for å synliggjøre dyrene og erstatte dyreforsøkene med alternative metoder.

Dyreforsøk til testing av skjell er påklaget

Stadig flere dyr brukes til dyreforsøk som gir sterke eller vedvarende smerter. Dyrevernalliansen arbeider for å synliggjøre dyrene og erstatte dyreforsøkene med alternative metoder.

Flere forsøksdyr påføres vedvarende eller betydelig smerte

I 2009 ble det brukt over 70.000 dyr til dyreforsøk som medførte vedvarende eller betydelig smerte.

I 2007 var det tilsvarende tallet litt over 12.000.

Av dyrene som ble påført mye smerte i 2009, var over 68.000 fisk. Andre dyrearter utgjorde til sammen over 1.200 dyr.

Dyrevernalliansen har stoppet noen av dyreforsøkene - men flere er igjen

Av dette var 1.171 mus som ble brukt til giftighetstesting av skjell. Dyrevernalliansen klarte å få forbudt en del av denne typen giftighetstesting i 2007 etter flere års politisk arbeid overfor Norge og EU, samt grundige vitenskapelige utredninger. Giftighetstestingen er smertefull for dyrene, uansett om det er gift i skjellene eller ikke.

En del av testingen er altså fortsatt lovlig, på tross av at det finnes fullgode kjemiske tester som kan erstatte dyreforsøkene.

- Å utsette dyr for smertevoldende dyreforsøk når det eksisterer alternative metoder, mener vi strider mot både norsk lov og EU-retten. Vi vil derfor fortsette å arbeide for at disse grusomme dyreforsøkene forbys, sier juridisk rådgiver Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Fisk omfattes av statistikken etter press fra Dyrevernalliansen

En viktig grunn til økningen i antall dyreforsøk som medfører sterk eller vedvarende smerte, er at også fisk nå omfattes av statistikken. Endringen kom i 2007.

Det var Dyrevernalliansens representant i Forsøksdyrutvalget som tok opp at denne type dyreforsøk må regnes med som smertevoldende, fordi forskning viser at også fisk føler smerte. - Vi jobber for å synliggjøre alle dyrene som brukes til smertevoldende dyreforsøk. Om de har høy eller lav Bambi-faktor kan vi ikke legge vekt på. Vi forholder oss til forskning som viser at fisk føler smerte, fastslår biolog og daglig leder i Dyrevernalliansen, Anton Krag.

  Vis kilder Skjul kilder

Forsøksdyrutvalget, Om Forsøksdyrutvalgets årsrapport for 2009, 31. mai 2010.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!