Dårlig vern for forsøksdyr

Publisert 27.09.2004

Forsøksdyrutvalget skal kontrollere alle norske dyreforsøk, men utvalget gjør ikke jobben sin. Forsøksdyrutvalgets årsmelding dokumenterer de elendige forholdene.

forsøksdyr har dårlig vern

Forsøksdyrutvalget skal kontrollere alle norske dyreforsøk, men utvalget gjør ikke jobben sin. Forsøksdyrutvalgets årsmelding dokumenterer de elendige forholdene.

Kaos i Forsøksdyrutvalget

Forsøksdyrutvalget består av åtte medlemmer, hvorav seks selv er involvert i dyreforsøk. Bare Dyrevernalliansens medarbeider Anton Krag representerer dyrene, dyrevernorganisasjoner og publikum i utvalget. Dyrevernalliansen har i lengre tid arbeidet for større åpenhet, klarere regler og flere kontroller av dyreforsøk.

Årsrapporten til utvalget fra 2003 dokumenterer nå flere av forholdene som Dyrevernalliansen har kritisert, blant annet:

Dårlig kontroll

  • Ingen uanmeldte inspeksjoner av forsøksdyravdelinger er gjort, på tross av krav om dette i instruks.
  • Kun 9 av 65 forsøksdyravdelinger er inspisert i løpet av beretningsåret, på tross av at mange heller ikke er ble inspisert foregående år.
  • Kun 36% av de nesten 500 dyreforsøkene som er godkjent lokalt, har blitt revidert av Forsøksdyrutvalget.

Mørketall

Statistikken viser underrapportering av viktige saker, blant annet er antall smertevoldende dyreforsøk satt til cirka 2.700. Men det er høyst uklart hvilke dyreforsøk som blir vurdert som smertevoldende siden Forsøksdyrutvalget i Norge, i motsetning til andre land, ikke benytter vitenskapelige smerteparametere.

Mange individer

Ifølge statistikken for 2003 ble det totalt benyttet 850.179 forsøksdyr i Norge, hvorav 796.497 fisk, 47.114 pattedyr og 5.318 fugler.

Pattedyr brukt i dyreforsøk i Norge i 2003
   
Mus 32.425
Rotte 12.521
Gris 664
Marsvin 376
Kanin 257
Småfe 121
Mink og rev 105
Hund 71
Storfe 71
Rein 28
Katter 12
Andre pattedyr 463
Totalt 47.114

Manglende vern

Dyr som har levd hele livet som forsøksdyr, men som drepes før kroppene deres brukes, regnes ikke som "forsøksdyr" i Norge.

I 2003 inkluderes de i Forsøksdyrutvalgets statistikk for første gang, og de er mange: Over en tredjedel alle fugler og pattedyr på forsøksdyravdelingene kommer i denne gruppen, og over to tredjedeler av alle fiskene.

 

Antall dyr brukt i forskning i Norge i 2003
  Fisk Pattedyr og fugl
Regnet som forsøksdyr: 796.497 53.682
Ikke regnet som forsøksdyr: 1.688.025 27.354
Totalt: 2.484.522 81.036

 

"Ikke forsøksdyr" som % av totalen:

 

68%

 

34%

  Vis kilder Skjul kilder

Forsøksdyrutvalget, Årsrapport 2003 på www.fdu.no.
I Norge omfattes ikke disse dyrene av noen form for kontroll. I for eksempel Sverige får derimot samme vern som andre forsøksdyr.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!