Antall forsøksdyr fortsatt høyt

Publisert 02.06.2009

Antall forsøksdyr som brukes i Norge holder seg stabilt høyt. Myndighetene har ikke satt inn effektive tiltak for å redusere bruken av dyreforsøk i forskningen. Dette til tross for etiske problemstillinger knyttet til dyreforsøk, og at dyreforsøk kan gi usikre resultater.

Rotter som brukes til dyreforsøk.

Forsøksrotter på forsøksdyravdeling.

Foto: Anton Krag

Antall forsøksdyr som brukes i Norge holder seg stabilt høyt. Myndighetene har ikke satt inn effektive tiltak for å redusere bruken av dyreforsøk i forskningen. Dette til tross for etiske problemstillinger knyttet til dyreforsøk, og at dyreforsøk kan gi usikre resultater.

Oversikten over antall forsøksdyr viser ingen større endringer fra årene før. Variasjonene hvert år skyldes enkeltforsøk.  Statistikken må fortolkes med en viss forsiktighet, fordi innrapporteringen ikke er på ønskelig nivå. Det som er sikkert, er at myndighetene ikke har lyktes med målsettingen om å redusere antall forsøksdyr. Norge er en versting innen bruk av dyreforsøk.

Flest fisk, og flere ville forsøksdyr

Tallene tyder på at det benyttes stadig flere ville dyr til dyreforsøk ute i naturen.

Det er flest fisk som benyttes i dyreforsøk i Norge.

Antallet dyr som er brukt til særlig belastende dyreforsøk har økt betydelig de siste årene. Dette skyldes trolig endringer i innrapporteringen, og tidligere underrapportering.

Manglende tilsyn med avdelinger for forsøksdyr

Det offentlige Forsøksdyrutvalget som skal vurdere søknader om forsøk med dyr, og inspisere forsøksdyravdelinger har vært underbemannet i mange år. Dette har blant annet ført til at omlag halvparten av Norges ca. 60 forsøksdyravdelinger mangler formell godkjenning – de har dermed ikke blitt inspisert de siste 4 årene!

Vitenskapelig rådgiver Anton Krag er oppgitt over situasjonen. – Med et mer effektivt tilsyn og bedre rådgivning kunne antallet forsøksdyr ganske sikkert vært redusert betraktelig, sier han. – Dyrevernalliansen har arbeidet i flere år for å skjerpe rutinene til det offentlige Forsøksdyrutvalget, og for økte midler til opplysning og forskning på alternative metoder til forsøksdyr. Men myndighetene har ikke prioritert saken.

Nedprioritering av alternativer til dyreforsøk

For å få redusert bruken av forsøksdyr er det blant annet nødvendig med forskning på alternativer til dyreforsøk. Nabolandene vi liker å sammenligne oss med, Danmark og Sverige, bruker henholdsvis €3,3 mill (ca. kr. 29 mill) og €1,6 (ca. Kr. 14 mill) i året på tiltak som fremmer alternativer til dyreforsøk. Norge bruker under kr. 1 mill i året! – Norge er en sinke når det gjelder alternativer til dyreforsøk, uttaler Anton Krag.

De glemte dyrene

Også antallet dyr som inngår i dyreforsøk uten selv å bli definert som forsøksdyr, har økt. I 2008 ble hele tre millioner dyr brukt på denne måten, for eksempel som såkalte kontrolldyr. Disse dyrene lever hele livet under forsøksbetingelser. En halv million dyr ble definert som "overskuddsdyr". Disse dyrene har blitt drettet opp til ingen nytte. – Bedre planlegging kunne redusert dette forbruket av dyreliv, fastslår Anton Krag.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!