Anmelder ulovlig dyreforsøk i Forsvaret

Publisert 26.01.2012

Dyrevernalliansen politianmelder i dag Forsvarets mikrobiologiske laboratorium i Moelv, Nasjonalt Folkehelseinstitutt i Oslo samt tre navngitte forskere for gjennomføring av ulovlig dyreforsøk.

Vilt mus

Dyrevernalliansen politianmelder i dag Forsvarets mikrobiologiske laboratorium i Moelv, Nasjonalt Folkehelseinstitutt i Oslo samt tre navngitte forskere for gjennomføring av ulovlig dyreforsøk.

Ulovlige dyreforsøk i regi av Forsvaret og Folkehelseinstituttet

Dyreforsøket er fysisk utført i lokaler som tilhører Nasjonalt Folkehelseinstitutt i Oslo, men på oppdrag fra Forsvarets mikrobiologiske laboratorium i Moelv, som hadde avtale om bruk av avdelingen til sine formål.

Forsøket gikk i korte trekk ut på å sammenlikne immunceller til ville mus og laboratoriemus for å se hvordan mikrober i miljøet påvirker immunforsvaret.

Flere lovbrudd

altVeterinær Cordelia Bracht.
Foto: I.L.Hauge

Ville mus ble samlet inn fra forskjellige steder i Akershus. Det er strengt forbudt å fange inn ville dyr for å bruke dem til dyreforsøk, uten tillatelse fra Direktoratet for naturforvaltning og Forsøksdyrutvalget.

Dyreforsøkene ble gjennomført på en avdeling som heller ikke var godkjent. Den manglet en tilknyttet navngitt veterinær, og hadde ingen godkjent ansvarshavende slik regelverket krever.

Det ble gjort uttak av blod ved hjertepunktur. Blodprøvetaking fra hjertet skal foregå under total bedøvelse og er søknadspliktig. I dette forsøket ble dyrene bedøvet med CO2, som ikke anses som en optimal bedøvelsesmetode.

– CO2 som avlivningsmetode frarådes, særlig hvis dyrene skal utsettes for inngrep som for eksempel hjertepunktur. Grunnen er faren for at narkosen ikke er tilstrekkelig., sier veterinær og vitenskapelig rådgiver i Dyrevernalliansen, Cordelia Bracht.

Dyrevernalliansen politianmelder dyreforsøket

Dyrevernalliansen politianmelder saken av prinsipielle grunner.

– Det er helt uakseptabelt at forskere gjennomfører ulovlige dyreforsøk uten at det får konsekvenser, sier Bracht.

Etter dyrevelferdsloven risikerer dyreforskerne fengselsstraff i opptil ett år, og forskningsinstitusjonene risikerer bot.

Reagerer på manglende forskningsetikk

altBiolog Anton Krag
Foto: I.L.Hauge

De tre ansvarlige forskerne har skrevet en artikkel som er trykket i det anerkjente tidsskriftet Molecular Ecology. Her hevder de at norsk regelverk er overholdt, noe som altså ikke stemmer.

Biolog og daglig leder i Dyrevernalliansen, Anton Krag, påpeker at dette er alvorlig. – Vi har sendt brev til tidsskriftet der vi ber dem revurdere om artikkelen burde vært publisert, sier han.

På tross av åpenbare og alvorlige lovbrudd har Forsøksdyrutvalget ikke foretatt seg noe annet i saken enn å påpeke ulovlighetene i et brev til forskningsmiljøet. Det var ikke Forsøksdyrutvalget, men en ny ansvarshavende veterinær ved Folkehelseinstituttet som oppdaget lovbruddene.

– I tillegg til å politianmelde dyreforsøket og varsle tidsskriftet som publiserte resultatene, har vi også sendt saken til NENT – den Nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi, sier Anton Krag. Dyrevernalliansen ber NENT blant annet vurdere om forskerne burde fulgt internasjonalt anerkjente retningslinjer for rapportering av dyreforsøket.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!