Amatørkirurgi på norske forsøksdyr

Publisert 18.06.2004

Det er vanlig at personer uten veterinærutdannelse opererer på forsøksdyr. Mange av dyrene skal våkne opp og leve videre etter inngrepene.

Amatørkirurgi på norske forsøksdyr

Det er vanlig at personer uten veterinærutdannelse opererer på forsøksdyr. Mange av dyrene skal våkne opp og leve videre etter inngrepene.

Dyrevernalliansen har dokumentasjon på at blant annet psykologistudenter har utført hjernekirurgi på pattedyr som skal våkne opp og leve videre etter operasjonen.

Dette skjer på tross av at dyrevernloven forbyr andre enn veterinærer å utføre kirurgi på levende dyr.

Amatørkirurgien forsvares med en bestemmelse i dyrevernloven som fastslår at dyreforskere kan gi forsøksdyr bedøvelse.

Men denne bestemmelsen sier ikke at de også har lov til å gjennomføre kirurgiske inngrep på dyrene. Bedøvelse kan være nødvendig i forsøksdyrsammenheng i flere tilfeller enn ved kirurgi (for eksempel for å gjøre dyret rolig før registreringer).

Dyrevernallliansen arbeider for avvikling av amatørkirurgien, og har tatt opp saken med både Landbruksdepartementet, Forsøksdyrutvalget og Mattilsynet.

  Vis kilder Skjul kilder

- Referat fra møte i Forsøksdyrutvalget 27. august 2002 sak 12.2.
- Lov om vern av dyr av 20. desember 1973 nr. 74, § 7 og § 21, 3. ledd.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!