5,4 millioner dyr brukes i dyreforsøk

Publisert 13.05.2008

I 2007 ble det benyttet 5,4 millioner dyr til dyreforsøk i Norge. Fiskeoppdrettet er storforbrukeren av forsøksdyr, og flere av forsøkene er smertevoldende.

Fisk steinbit

I 2007 ble det benyttet 5,4 millioner dyr til dyreforsøk i Norge. Fiskeoppdrettet er storforbrukeren av forsøksdyr, og flere av forsøkene er smertevoldende.

De glemte forsøksdyrene

Antallet dyr brukt til dyreforsøk varierer fra år til år. I 2007 ble det brukt over 5,4 millioner dyr totalt. Av disse er bare 3,5 millioner registrert som forsøksdyr i lovens forstand. De øvrige - rundt 1,9 millioner dyr - blir ikke etisk vurdert, registrert eller systematisk kontrollert av forsøksdyrmyndighetene. De inngår i dyreforsøkene som kontrolldyr, overskuddsdyr eller på annen måte, men regnes vanligvis ikke med når antallet forsøksdyr gjengis. Disse "glemte" dyrene var tidligere ikke med i noen statistikk. Forsøksdyrutvalget begynte å føre oversikt over dem etter intiativ fra Dyrevernalliansen.

Forsøk med fisk dominerer

De fleste forsøksdyrene som ble brukt, var fisk. I ett enkelt forsøk gikk det med hele 2,9 millioner laks til utprøving av nye vaksiner for oppdrettsfisk. Nettopp oppdrettsindustrien er en storforbruker av dyreforsøk. Fiskeoppdrettet drives intensivt, og det er stadig behov for utvikling av vaksiner og medisiner for å få frem levedyktig og salgbar fisk. Her kan du lese mer om forsøksdyrvirksomhet i Norge.

Smertevoldende dyreforsøk

Antallet dyreforsøk som medfører vedvarende eller betydelig smerte (smertevoldende dyreforsøk) økte fra 13 i 2006 til 22 i 2007. Dette skyldes hovedsakelig at smitteforsøk med fisk som medfører alvorlige symptomer og død fra og med 2007 blir regnet med. Tidligere ble ikke disse tallene omfattet, sannsynligvis på grunn av fiskens lave status. Totalt 12.691 dyr ble utsatt for vedvarende eller betydelig smerte i 2007.

For dårlig kontroll med dyreforsøkene

Forsøksdyrutvalget, som har vært sterkt underbemannet i flere år, har fremdeles ikke fått økte ressurser. Regjeringen nedprioriterer forsøksdyrene i den grad at Forsøksdyrutvalget ikke får midler til å utføre oppgavene de er pålagt. I et vedleggsbrev til sin årsrapport for 2007 skriver Forsøksdyrutvalget selv:

"Bemanningen i Forsøksdyrutvalget har som tidligere år ikke vært tilstrekkelig for å gjennomføre de oppgaver som utvalget er satt til å gjennomføre. Utvalgets sekretariat har hatt en lavere bemanning i 2007 enn i 2006."

Det er fjerde år på rad at Forsøksdyrutvalget gjør Mattilsynet oppmerksom på problemet, uten at noe blir gjort. Taperne er forsøksdyrene, som med dette i praksis mister storparten av det allerede minimale vernet de egentlig er tiltenkt gjennom lovverket.

  Vis kilder Skjul kilder

Forsøksdyrutvalget, Årsrapport 2007, sak 2008/52385-1.
Forsøksdyrutvalget, brev til Mattilsynet, 30. mai 2008.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!