I laboratoriet

Dyreforsøk i forskning og undervisning

Mange tror at dyreforsøk bare brukes for å få frem livsviktige medisiner. Virkeligheten er en annen.

Mange tror at dyreforsøk bare brukes for å få frem livsviktige medisiner. Virkeligheten er en annen.

De fleste dyreforsøkene i Norge brukes i fiskeoppdrett. Også andre typer industri og landbruk benytter dyreforsøk for å øke inntjeningen.

Dyreforsøk brukes også i undervisning, og i grunnforskning uten noe klart mål.

Kosmetikktesting er blitt forbudt i Norge og EU etter mange års kampanjer fra dyrevernorganisasjoner og publikum. Dyretesting av kosmetikk forsetter likevel i andre deler av verden, som Asia og USA.

Les fakta om dyreforsøk i laboratoriet

Dyrevernalliansens arbeid mot dyreforsøk

Vår fagavdeling viser myndighetene nye tester som kan erstatte forsøksdyr.

Vi bruker lovverket for å stoppe planlagte dyreforsøk. Gjennom årene har vi stoppet mange dyreforsøk som ble utført årlig ved norske universiteter og høgskoler.

Dyrevernalliansen samarbeider også med forskere. Vi delfinansierer utvikling av nye metoder for å unngå dyreforsøk.

Arbeidet vårt har ringvirkninger internasjonalt, fordi metoder som tas i bruk i Norge spres til forskningsmiljøer over hele verden. 

Nå jobber vi videre for at Forskningsrådet skal få øremerkede midler til forskning på alternativer til dyreforsøk.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!