Dyreforsøk

Dyrevernalliansen arbeider for å hjelpe forsøksdyr, blant annet ved å erstatte forsøkene med alternative metoder som er både etisk og vitenskapelig akseptable. Vi prioriterer smertefulle forsøk. Dyrevernalliansens medlemmer, faddere og givere er de som skaper endringene. Vi er avhengig av støtte fra dyrevenner som deg for å kunne fortsette det viktige arbeidet for forsøksdyrene.

Dyrevernalliansen arbeider for å hjelpe forsøksdyr, blant annet ved å erstatte forsøkene med alternative metoder som er både etisk og vitenskapelig akseptable. Vi prioriterer smertefulle forsøk. Dyrevernalliansens medlemmer, faddere og givere er de som skaper endringene. Vi er avhengig av støtte fra dyrevenner som deg for å kunne fortsette det viktige arbeidet for forsøksdyrene.

Om dyreforsøk

Forsøksdyr ligner mennesker så mye at de brukes som modeller for oss selv. Samtidig påføres forsøksdyrene smerter som vi ville kalt tortur overfor et menneske. Det er lovlig å utsette forsøksdyr for smerter og påkjenninger som er forbudt i alle andre sammenhenger. 

Dyreforsøk kan være vitenskapelig upålitelige: Både individuelle forskjeller hos forsøksdyrene og artsforskjeller kan gi misvisende svar.

Les mer om:

Dyrevernalliansen har oppnådd:  

  • Forbud mot Norges mest smertevoldende dyreforsøk. Testing av gift i blåskjell ble tidligere gjennomført på rundt 4.000 forsøksdyr hvert år. Også EU har forbudt disse forsøkene etter at Norge gjorde det.
  • Delfinansiert en modell for kunstig hud og slimhinne som kan brukes i stedet for forsøksdyr. Modellen erstatter blant annet forsøk på brannskadet hud, som er blant de mest smertevoldende forsøkene.
  • Et nasjonalt senter for alternativer til dyreforsøk: Norecopa. Norecopa arbeider både for å redusere antall forsøksdyr, redusere lidelse og erstatte dyreforsøkene.
     

Nå arbeider Dyrevernalliansen for:

  • Et statlig fond for alternativer til dyreforsøk. 
  • Avvikling av forsøkene der det finnes alternativer til å bruke forsøksdyr.

Dyrevernalliansen samarbeider med forskere, og påklager tillatelser til dyreforsøk. Zoolog og daglig leder i Dyrevernalliansen, Anton Krag, er oppnevnt av Mattilsynet som nasjonal ekspert på alternativer til dyreforsøk. Vitenskapelig rådgiver i Dyrevernalliansen, Susanna Lybæk, representerer dyrene i nasjonal komité for alternativer til dyreforsøk.

Visste du at:

  • Det finnes ca. 65 forsøksdyravdelinger i Norge.
  • Det brukes rundt 11,6 millioner forsøksdyr i året.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!