Norge brukte flest forsøksdyr av alle land i Europa

Publisert 16.11.2018

Norge brukte mange millioner flere forsøksdyr enn de andre landene i Europa i 2016. Årsaken til at Norge har hatt et så skyhøyt bruk av forsøksdyr, er oppdrettsnæringen.

Rensefisk

Hvert år blir mange millioner fisk utsatt for dyreforsøk her i Norge. Det er bred faglig enighet om at fisk føler smerte, likevel behandles fisken dårligere enn mange av de andre dyrene vi mennesker holder. 

Foto: Susanna Lybæk

Norge brukte mange millioner flere forsøksdyr enn de andre landene i Europa i 2016. Årsaken til at Norge har hatt et så skyhøyt bruk av forsøksdyr, er oppdrettsnæringen.

99 prosent av de nesten 12 millioner forsøksdyrene Norge bruker er fisk, viser siste måling fra 2016. 

Det er bred faglig enighet om at fisk føler smerte. I vanlig norsk oppdrett gjennomgår fisken betydelige lidelser. Zoolog og vitenskapelig rådgiver i Dyrevernalliansen, Susanna Lybæk sier det er spesielt bekymringsfullt at antallet fisk i dyreforsøk er så høyt. 

– På grunn av lav "bambifaktor" behandler vi fisk dårligere enn mange av de andre dyrene vi holder. Spesielt forsøksfisken, som kan gjennomgå lidelser som går langt utover det som ellers er tillatt, sier Lybæk. 

Smertefulle dyreforsøk

Det utføres mange dyreforsøk hvor formålet er å finne metoder for å bekjempe lakselus. Disse forsøkene kan medføre stor belastning for fisken. Trolig brukes det også mange forsøksdyr for å finne metoder for å bekjempe ulike fiskesykdommer. Akkurat hvor stor belastning forsøksdyrene utsettes for mangler det oversikt over, fordi Mattilsynet ikke publiserer slik statistikk, selv om det er krav om at de skal det.

Kunne vært unngått

Lybæk forteller at mange av forsøkene som gjøres i Norge kunne vært unngått hvis det hadde vært en større satsing på alternativer til dyreforsøk. 

– Vi i Norge liker å smykke oss med hvor gode vi er mot dyr, men de færreste kjenner til forsøksdyrenes lidelser. I Norge har vi fra politisk hold en nullvisjon for dyreforsøk, men vi investerer ikke i alternativer til dyreforsøk. Vi ser at antallet forsøksdyr bare øker, og det er på tide at de politiske målene realiseres gjennom øremerkede midler til alternativer til dyreforsøk.

Dyrevernalliansen hjelper dyrene som trenger det aller mest. Vi vil fortsette å presse på for å få forsøksdyrenes lidelser frem i lyset. Gjennom vårt verv i Nasjonal komité for beskyttelse av forsøksdyr vil vi arbeide for at regelverket brukes til det beste for dyrene. 

altGrafen viser antall forsøksdyr blant EU-land og i Norge. Tallene er fra siste pålitelige måling, som var i 2016.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!