Dyrevernalliansen hindrer smertefulle dyreforsøk

Publisert 23.10.2015

Anton Krag, biolog og daglig leder i Dyrevernalliansen, er oppnevnt som nasjonal ekspert for alternativer til dyreforsøk.

Kanin i forsøkdsdyrbur.

Kanin i forsøksbur.

Foto: Anto Krag

Anton Krag, biolog og daglig leder i Dyrevernalliansen, er oppnevnt som nasjonal ekspert for alternativer til dyreforsøk.

Smertefulle og unødvendige forsøk på dyr pågår dessverre fremdeles, til og med her i Norge. En ny ordning skal gi forsøksdyrene bedre vern.

Biolog og daglig leder i Dyrevernalliansen, Anton Krag er oppnevnt av Mattilsynet som nasjonal ekspert for alternativer til dyreforsøk. Dette innebærer at han skal hjelpe Mattilsynet med faglig ekspertise når de avgjør om dyreforsøk skal tillates eller ikke.altAnton er utdannet biolog, og har jobbet med alternativer til dyreforsøk i over åtte år. 

Dyrevernalliansen kan dermed bidra til å stoppe grusomme dyreforsøk, og hjelpe til med å finne gode alternativer som er både vitenskapelig og etisk aksepterte.

Problematiske dyreforsøk

Anton Krag er utdannet biolog og har FELASA C kurs i forsøksdyrlære. Han har jobbet med alternativer til dyreforsøk i over åtte år. Han representerte dyrene i det nasjonale Forsøksdyrutvalget, og har også arbeidet for Mattilsynet med kontroll av forsøksdyr. Anton er styremedlem i Norecopa, Norges kompetansesenter for erstatning, reduksjon og forbedring av dyreforsøk. 

Han gleder seg til å ta fatt på oppgavene, og mener det er flere grunner til at dyreforsøk er problematiske. 

– Det grunnleggende problemet med forsøksdyr er at de ikke er små mennesker, noe som gir to feilkilder: Stoffer som virker på dyr virker ikke nødvendigvis på mennesker, og stoffer som forkastes etter dyreforsøk, kunne ha vært verdifulle for vår egen art. Derfor er alternative metoder som benytter menneskelige celler, vev og organer på frammarsj. Kritikken mot dyreforsøk er altså vitenskapelig begrunnet, så vel som etisk, sier Krag.

Nytt og bedre regelverk

Dyrevernalliansen har jobbet lenge for at den nye ordningen, som føyer seg etter et strengt EU-regelverk, skal bli tatt i bruk. De nye kravene er i all hovedsak blitt i overenstemmelse med det Dyrevernalliansen arbeidet for.

Fordi høyerestående dyr opplever smerte og lidelse på lignende måte som mennesker, er moderne dyreforsøk problematiske. Målsettingen om å komme vekk fra dyreforsøk er erkjent i EUs regelverk, som oppgir som formål å "nå det endelige målet om fullstendig erstatning av dyreforsøk".

Det har også blitt en maksimumsgrense for smerte i dyreforsøk. Smerte kan måles på forskjellige måter, for eksempel ut i fra adferd og med fysiologiske indikatorer.

– Dyrevernalliansen har arbeidet i mange år for at norske myndigheter skal sette inn effektive tiltak for å redusere bruken av dyreforsøk i forskningen, nå begynner vi endelig å se en endring, sier Krag. 

  • Forskere som vil utføre dyreforsøk må søke Mattilsynet om tillatelse.

  • Mattilsynet kan søke råd hos nasjonale eksperter som er oppnevnt for å hjelpe med kompliserte faglige vurderinger.

  • Det er oppnevnt åtte nasjonale eksperter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Veterinærmedisinsk oppdragssenter (VESO), Norecopa, Universitetet i Tromsø og Dyrevernalliansen.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!