På gård

Dyr på vanlige gårder sliter med grunnleggende dårlig velferd. Dette gjelder både industrilandbruk og små gårdsbruk. Den dårlige dyrevelferden er relatert til oppstallingsforhold og produksjonskrav.

Gris binge

Dyr på vanlige gårder sliter med grunnleggende dårlig velferd. Dette gjelder både industrilandbruk og små gårdsbruk. Den dårlige dyrevelferden er relatert til oppstallingsforhold og produksjonskrav.

Millioner av dyr i norsk landbruk opplever dårlig dyrevelferd. Griser lever hele livet i betongbinger. Her kan de ikke bevege seg fritt og de får aldri se sola. Sauer står i trange binger om vinteren med metallrist under føttene. Kuer blir fratatt kalven sin nesten rett etter fødselen. Kyllinger lever hele livet innendørs i en enorm, skitten hall. Høner sitter i bur som er så trange at de ikke får beveget seg normalt eller tilfredstilt basale behov.

Les mer om konvensjonelt griseoppdrett!

Les mer om konvensjonelt hold av sauer!

Les mer om konvensjonelt storfehold!

Les mer om konvensjonelt kyllingoppdrett!

Les mer om konvensjonell eggproduksjon!

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!