Vanlig dyrehold

Dyr på vanlige norske gårder sliter med grunnleggende dårlig velferd. Dette gjelder både industrilandbruk og små gårdsbruk. Når dyrene skal sendes til slakteri, er transportetappen gjerne lang. I Norge blir det stadig færre slakterier, som innebærer økte avstander fra gård til slakteri.

Når dyrene ankommer slakteriet, må de iblant vente over natten på å bli slaktet. Selve slaktingen tilsvarer prosedyrene på en fabrikk. Mange dyreslag blir slaktet på samlebånd.

Les mer om konvensjonelt grisehold!

Les mer om konvensjonelt hold av sauer!

Les mer om konvensjonelt storfehold!

Les mer om konvensjonelt kyllingproduksjon!

Les mer om konvensjonell eggproduksjon!

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!