Hvordan støtter samvirkene bedre dyrevelferd?

Vi har spurt bøndene på gårdene om dette. Her er svarene vi har fått på spørsmålet "Er du med i landbrukssamvirket? Hvis nei, hvorfor? Hvis ja, hvordan føler du at samvirket har støttet deg? "

transport dyretransport

I Norge er det kjøttsamvirket Nortura og meierisamvirket Tine husdyrbøndene forholder seg til.

Vi har spurt bøndene på gårdene om dette. Her er svarene vi har fått på spørsmålet "Er du med i landbrukssamvirket? Hvis nei, hvorfor? Hvis ja, hvordan føler du at samvirket har støttet deg? "

Sauebonde Odd Grundt, Søstu stai gård:

Ja, jeg er medlem, men leverer også slakt til private slakterier. Jeg føler ikke at jeg får noen spesiell støtte fra samvirket eller andre.

Kubonde Hans Arild Grøndahl, Grøndalen gård:

Jeg er medlem i TINE, Nortura og Felleskjøpet. Samvirket støtter ikke min satsing på dyrevelferd utover de krav som gjelder i dagens regelverk. Jeg får ikke høyere pris for ekstra satsing på dyrevelferd. 

Kyllingbonde Halvor Olsen, Holte gård:

Vi er ikke med i samvirke. Fordi det medfører lange transportavstander og lidelser for dyra.

Grise- og storfebonde Heinrich Jung, Åmot gård:

Ja. jeg er med i Nortura og Gartnerhallen. Gartnerhallen gir bra støtte mens Nortura, selv om de gjør en bra jobb, gir relativt liten støtte. For storfe får jeg bare økologisk tillegg for en mindre andel av dyrene dine. Det motiverer ikke til økning selv om gården min har potensial for det. Dette vanskeliggjør generelt å kunne drive fulltids produksjon.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!