Hvordan fungerer støtteordningene?

Her svarer bøndene om deres syn på hvordan støtteordninger legger til rette for bedre dyrevelferd. 

Ku ved låvedøra. Grøndalen gård

På Grøndalen gård er det investert i at både kyr og kalver har tilgang til uteareal, året rundt.

Foto: i. L. Hauge

Her svarer bøndene om deres syn på hvordan støtteordninger legger til rette for bedre dyrevelferd. 

Sauebonde Odd Grundt, Søstu stai gård:

Relatert til dyrevelferd: Hvilke støtteordninger skulle du gjerne ha endret, og hvordan?
Jeg tror dette er mer et spørsmål om oppmerksomhet og vilje enn støtteordninger.

Hvilke ekstra investeringer har du måtte gjøre på gården din for å tilrettelegge for god dyrevelferd?
Jeg har bygd stort, nytt åpent fjøs, helt etter mitt eget hode. I tillegg til god dyrevelferd får jeg et rasjonelt driftsopplegg med på kjøpet.

Kubonde Hans Arild Grøndahl, Grøndalen gård:

Relatert til dyrevelferd: Hvilke støtteordninger skulle du gjerne ha endret, og hvordan?
Jeg skulle ønske at det blir en investeringsstøtte til nye økologiske fjøs slik at båsfjøs kan bli historie om kort tid. (Dette gjelder bruk under 35 kuer som i dag har unntak for løsdriftsfjøskravet.)

Hvilke ekstra investeringer har du måtte gjøre på gården din for å tilrettelegge for god dyrevelferd?
Ny driftsbygning ble bygd for 15 år siden. Siden har vi gjerdet inn et areal, så kalvene som er adskilt fra mor også kan komme seg ut for å spise gras eller bare lufte seg og leke. Vi har også gjort noen forbedringer og endringer slik at kalvegjømme også brukes til adskilling fra mor. Dermed kan mor og kalv ha kontakt etter adskilling.

Kyllingbonde Halvor Olsen, Holte gård:

Relatert til dyrevelferd: Hvilke støtteordninger skulle du gjerne ha endret, og hvordan?
Det burde være mer investeringsstøtte øremerket for bygninger som gir god dyrevelferd.

Hvilke ekstra investeringer har du måtte gjøre på gården din for å tilrettelegge for god dyrevelferd?
Jeg har bygd større bygninger, slik at dyra skal får mer plass.  En annen investering er gårdsslakteriet, som ble bygget i samarbeid med Mattilsynet.

Grise- og storfebonde Heinrich Jung, Åmot gård:

Relatert til dyrevelferd: Hvilke støtteordninger skulle du gjerne ha endret, og hvordan?
Per i dag finnes det ingen økonomiske støtteordninger for bedre dyrevelferd. Myndighetene stiller kun krav, og gir likt tilskudd uavhengig av om produsenten følger minstekravene eller har bedre dyrevelferd.

Når det gjelder økologisk gris, hadde myndighetene en gylden mulighet til å sikre bedre dyrevelferd for noen år siden. Da var det såpass få økologiske produsenter med gris, at det nasjonale økologiske regelverket enkelt kunne ha blitt gjort strengere. Nå er det toget gått, siden Nortura har startet opp en større produksjon økologisk gris etter minimumsregelverket. Dermed får produsenter som meg ikke noe bedre støtteordning for økologisk griseproduksjon, selv om grisen har en mer artstilpasset oppstallingsform.

Hvilke ekstra investeringer har du måtte gjøre på gården din for å tilrettelegge for god dyrevelferd?
Jeg har fått installert frostsikker vannforsyning med varmeelementer, slik at dyra har fri tilgang til vann også om vinteren. For grisen er det nødvendig med en transportkasse, som kan settes bakpå traktoren. Den brukes for å flytte grisene mellom ulike arealer på gården.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!