Hvorfor få gårder med bedre dyrevelferd?

Publisert 21.01.2014

Vi har spurt bøndene: "Hvorfor tror du det ikke er flere bønder som velger driftsformen du har på gården din?"

Hvordan støtter samvirkene bedre dyrevelferd?

Publisert 20.01.2014

Vi har spurt bøndene på gårdene om dette. Her er svarene vi har fått på spørsmålet "Er du med i landbrukssamvirket? Hvis nei, hvorfor? Hvis ja, hvordan føler du at samvirket har støttet deg? "

Hvordan fungerer støtteordningene?

Publisert 20.01.2014

Her svarer bøndene om deres syn på hvordan støtteordninger legger til rette for bedre dyrevelferd. 

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!