Samfunnsdebatt

Her kan du se hva bøndene selv foreslår for at flere skal legge om til mer dyrevennlig drift.

Bøndene peker på flere forhold:

  • Investeringsstøtte til bygninger som gir spesielt god dyrevelferd
  • Høyere pris for produkter fra dyr som har hatt det bedre 
  • Økt oppmerksomhet om dyrevennlige løsninger i samvirket
  • Bedre undervisning om dyrevennlige løsninger på landbruksskolene

Investeringsstøtte og priser påvirkes av landbruksmyndighetene og bondeorganisasjonene gjennom Jordbruksoppgjøret hvert år. I tillegg kan offentlige forskrifter benyttes til å innføre forbedringer.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!