Om oss

Dyrevernalliansen ble grunnlagt i 2001 og er en nasjonal organisasjon for dyrevern i Norge. Dyrevernalliansen har 16 fagansatte og ledes av et styre. Organisasjonen er partipolitisk nøytral og livssynsnøytral. 

Dyrevernalliansen er registrert i Frivillighetsregisteret, medlem av Norges Innsamlingsråd, og godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Vi mottar støtte fra Landbruks- og matdepartementet, og er høringsinstans for dem og Mattilsynet.

Ingen dyr fortjener å lide for penger, uvitenhet eller tradisjoner. Dyrevernalliansen hjelper dyrene som trenger det aller mest, i intensivt landbruk, pelsindustrien og dyreforsøk.

Vi arbeider for:

  • At alle husdyr skal gå i løsdrift, for eksempel slutt på båsfjøs og burhøns
  • Miljøberikelse for husdyr, for eksempel leker og mat de kan lete etter
  • At viktige sosiale behov tilgodeses, som at kalv og ku skal få være sammen
  • Overgang til sunnere raser i kylling- og kalkunoppdrett
  • Forbud mot smertefull praksis, som kirurgisk kastrering av gris
  • Å unngå stressende dyretransport, for eksempel ved bruk av mobile slakterier
  • Redusert produksjon og forbruk av kjøtt, egg og melk

Dyrevernalliansen samarbeider med bønder som gir dyrene bedre dyrevelferd enn minimumskravene. I fellesskap viser vi myndigheter og andre bønder at bedre dyrevelferd er både gjennomførbart og lønnsomt. Du som er forbruker får tips om hvordan du kan bidra til bedre velferd for dyrene i landbruket.

 

Ingen dyr fortjener å lide for penger, uvitenhet eller tradisjoner. Dyrevernalliansen hjelper dyrene som trenger det aller mest.