Ny hønserase forhindrer hanekyllingdrap

Publisert 29.11.2013

I eggproduksjon – i Norge og internasjonalt – drepes alle hanekyllingene rutinemessig. De blir gasset i hjel eller drepes i en kvern med roterende kniv. Nå finnes en ny hønserase som løser problemet. Men er vi villige til å betale prisen?

Lohmann tierzucht kombirase høns

Kombirasen Lohmann Dual vokser saktere enn Ross 308, den ekstremt hurtigvoksende kyllingrasen norske bønder anvender.

Foto: Lohmann Tierzucht

I eggproduksjon – i Norge og internasjonalt – drepes alle hanekyllingene rutinemessig. De blir gasset i hjel eller drepes i en kvern med roterende kniv. Nå finnes en ny hønserase som løser problemet. Men er vi villige til å betale prisen?

Eggprodusentene anvender i dag en hønserase som kun er spesialisert for intensiv egglegging. Hunnkyllingene ales opp til å bli verpehøner, mens hanekyllinger anses som verdiløse. De vokser ikke effektivt nok til å kunne anvendes for kyllingoppdrett. Hanekyllingene drepes derfor rett etter klekking. Bare i Europa drepes over 200 millioner hanekyllinger årlig.

Avlspraksisen møter motstand 

Internasjonalt har mange protestert mot at hanekyllingene ikke får leve. I Nederland har myndighetene satt i gang forskning for å finne løsninger på problemet. I Tyskland har en av delstatene nå vedtatt å om et år innføre forbud mot dreping av nyklekkede hanekyllinger. Det er muligheter for at forbudet sprer seg til flere delstater. Tysk dyrevernlov forbyr generelt ”avliving av vertebrater uten rimelig grunn”. 

For å komme mulige markedskrav og lovforbud i møte, har selskapet Lohmann Tierzucht nå utviklet en hønserase som både kan anvendes til kommersiell eggproduksjon og kyllingoppdrett. Denne rasen – en såkalt kombinasjonskylling – heter Lohmann Dual. 

Kombinasjonsrase gir bedre dyrevelferd

Lohmann Dual innebærer bedre dyreetikk. Hunnkyllinger blir til verpehøner som legger ca. 250 egg i året. Det er rundt 50 færre egg enn de spesialiserte verpehønsrasene som brukes i dagens eggproduksjon. Hanekyllingene ales opp til å brukes i kyllingoppdrett. Når den slaktes ved 2 kg levendevekt, trenger den 50 prosent mer fôr sammenlignet med dagens slaktekyllingraser som Ross 308. Hanen har dessuten en mer normal proposjonert kropp, sammenlignet med Ross 308s kraftige kropp og overdimensjonerte brystparti.

Kombinasjonsrasen innebærer dermed økte produksjonskostnader, men også mindre intensivt produksjonspress på dyra, i tillegg til at hanekyllingene ales opp. 

Bedre dyrevelferd via marked eller lovregulering

For forbrukerne innebærer Lohmann Dual en ny mulighet til å kjøpe egg og kylling fra produksjon med bedre dyreetikk. Nordmenn flest er opptatt av dyrevelferd, og spesielt bekymret for høns og kylling. Saktere vekst, mindre brystfilet og lavere eggproduksjon innebærer imidlertid høyere kostnader. For industrien vil det å ta i bruk Lohmann Dual innebære grunnleggende nytenking og nye markedsføringsstrategier. 

Norsk fjørfenæring er skeptisk til realismen i en satsing på kombinasjonsrase. Sjansen for at norsk eggindustri på eget initiativ investerer i Lohmann Dual er dermed liten. I Norge må trolig enten lovregulering eller økonomiske støtteordninger til, for at også norske forbrukere skal få kjøpe egg og kyllingkjøtt i tråd med sine etiske verdier. 

  Vis kilder

Ingerø, K. F. (Norsk Fjørfelag), ”Lohmann forhandlermøte i Berlin”, Fjørfe 10,  2012.

Leenstra, F., Munnichs, G. et al., ”Killing day-old chicks? Public opinion regarding potential alternatives”, Animal Welfare 20, 37-45, 2011.

Lohmann Tierzucht, Epost til Dyrevernalliansen, 26. november 2013.

Spiegel Online, ”Germany Ponders the Super Chicken”, URL: spiegel.de,, 18 October 2013.

St. meld. nr 12 (2002-2003) Om dyrehold og dyrevelferd, Landbruks- og matdepartementet.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!