Norge trenger dyrevelferdsmerking

Publisert 23.04.2015

Svært få matprodukter markedsføres som dyrevennlige i Norge. Ønsker du å være en dyrevennlig forbruker er det vanskelig å finne frem til riktig produkt.

griser ute
Foto: Susanna Lybæk

Svært få matprodukter markedsføres som dyrevennlige i Norge. Ønsker du å være en dyrevennlig forbruker er det vanskelig å finne frem til riktig produkt.

I en hektisk hverdag er det vanskelig å vite hvilke varer som faktisk har hatt mer fokus på dyrevelferd enn minstekravene i regelverket tilsier.  Hvis produktene var merket med et dyrevelferdsmerke, slik det er med Svanemerket for miljøprodukter eller Debio for økologisk mat, ville det vært lettere å velge riktig. 

Vi vil, men får det ikke til

Nordmenn flest mener god dyrevelferd er viktig, og mange ønsker å være dyrevennlige forbrukere. Likevel viser studier at det er få som faktisk spør etter dyrevennlige matvarer i butikkene, og enda færre som velger å boikotte animalske produkter. Mange mister motet, og føler seg maktesløse i havet av produkter.

Undersøkelser viser også at nordmenn har altfor stor tillit til at myndighetene sikrer dyrevelferden i norsk matproduksjon. Når media og dyrevernorganisasjoner avslører dyrelidelser, informerer myndighetene forbrukerne om at slike lidelser blir ryddet opp i. Myndighetene informerer ikke befolkningen om at de tillatte minstekravene faktisk tillater dyrelidelser, siden regelverket er en avveining mellom dyreetikk og næringskrav.

Mangel på konsekvent informasjon kan føre til økt forvirring og likegyldighet, snarere enn å vekke ansvarsfølelse hos forbrukerne.

Dyrevelferd fraværende i reklame

Vi bombes med reklame fra kjøtt- og melkindustriens merkevarer, og industriens egne opplysningskontorer matprat.no og melk.no. Dyrevelferd blir ikke nevnt i slike reklamer. Temaene er i stedet matkvalitet, matlaging, familie, vennskap og sunn livsstil.

Reklameres det for bedre dyrevelferd er det ofte vanskelig å vite om informasjonen er til å stole på. For å vite dette er det nødvendig med konkret informasjon om hvilke spesifikke forbedringer produktet innebærer.

Vil lønne seg for flere

Det er ikke bare forbrukeren som vil ha nytte av en tydelig dyrevelferdsmerking.

God dyrevelferd koster. Prisen på de få dyrevennligere produktene som allerede finnes ligger derfor ofte over snittet på sammenlignbare produkter. Merking eller sertifisering kan bidra til å dekke disse ekstrakostnadene, og dermed føre til at flere bønder har mulighet til å gi det lille ekstra for å sikre at dyrene har et godt liv.

For matbutikker og serveringssteder vil et dyrevelferdsmerke være viktig for å enkelt kunne innføre satsing på bedre dyrevelferd.

For myndighetene vil dyrevelferdsmerking gjøre det lettere å holde orden på hvilke bønder som satser på bedre dyrevelferd. Dette vil gjøre det enklere å innføre tilskuddsordninger og forbedre tilretteleggingen for de dyrevennlige produsentene.

Dyrevernalliansens arbeid for dyrevelferdsmerking 

  • Vi leverte høringssvar til NOU-rapporten "Mat, makt og avmakt - om styrkeforholdene i verdikjeden for mat" (NOU 2011: 4). 
  • Vi har fått Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) til å utrede effekten av dyrevelferdsmerking i norske supermarkeder 
  • Vi har aktivt jobbet for at Debio skal styrke det økologiske regelverkets dyrevelferdskrav.
  • Vår ”Bedre dyrevelferd i landbruket”-kampanje. 
  • Vi bistår supermarkedkjeder og andre i matbransjen med råd.
  Vis kilder Skjul kilder

Dyrevernalliansen, Merking og sertifisering – for bedre dyrevelferd i matproduksjonen, Fagnotat, februar 2015.

Kjærnes, U., Jacobsen, E. og Lavik, R., ”Ansvarlig forbrukervalg som politikk. Eksemplet dyrevelferd”, I: Asdal, K. og Jacobsen, E. (red.), Forbrukerens ansvar, Cappelen akademisk forlag, 83-112, 2009.

Vil du ha dyreetisk mat?

Finn råd om mat med bedre dyrevelferd på vår kampanjeside: Bedre dyrevelferd i landbruket

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!