Kyllinger trenger dagslys

Publisert 03.05.2018

Ny kunnskap om belysningskilder gir muligheter til å bedre dyrevelferden for norske kyllinger.

Mange muligheter med utegris

Publisert 16.10.2017

I Norge holdes nesten all gris innendørs hele livet. Utendørsproduksjon kan øke dyrevelferden og være en økonomisk gunstig løsning.

Pilotforsøk med dyrevelferdsmerking

Publisert 02.09.2016

Ferskosten Nýr merkes fra og med 2. september i år med Dyrevernalliansens logo. – Dette er et pilotforsøk, sier kommunikasjonsleder Live Kleveland.

Rotemateriale er viktig for grisen

Publisert 06.06.2016

For at griser skal trives, må de få mulighet til å rote med trynet sitt etter mat på bakken. Til tross for regelverkskrav om rotemateriale, får norske griser ikke tilfredstilt dette behovet. Dette arbeider Dyrevernalliansen for å endre.

Nå kan norsk fjørfe bli spart den siste, vonde reisen

Publisert 09.12.2015

Eggpakkeriet Toten Egg vil opprette et mobilt slakteri for fjørfe. Dyrevernalliansen arbeider for økt bruk av mobile slakterier. 

Norge trenger dyrevelferdsmerking

Publisert 23.04.2015

Svært få matprodukter markedsføres som dyrevennlige i Norge. Ønsker du å være en dyrevennlig forbruker er det vanskelig å finne frem til riktig produkt.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!