Hvorfor fremmer Dyrevernalliansen realistiske løsninger?

Publisert 09.10.2013

Dyrevernalliansen fremmer realistiske løsninger fordi vi er opptatt av å oppnå konkrete forbedringer for dyrene her og nå. Les mer

Kylling i norsk landbruk får ikke individuell oppfølging
Foto: iStock

Dyrevernalliansen fremmer realistiske løsninger fordi vi er opptatt av å oppnå konkrete forbedringer for dyrene her og nå. Les mer

Dyrevernalliansen arbeider for å redusere konsumet av animalsk mat som kjøtt og egg. For dem som spiser produkter fra dyr, fremmer vi de alternativene som forårsaker minst mulig lidelse for dyrene. Vi arbeider også aktivt for å endre produksjonsmåtene i landbruket, slik at dyrene skal få det bedre. For eksempel arbeider Dyrevernalliansen for avvikling av burhøns til fordel for hold av frittgående høner, og for bedre tilrettelegging for mobilslakt framfor industriell slakting.

Å bli født som produksjonsdyr i landbruket er ikke den beste skjebnen et dyr kan få. Dette gjelder selv om forbedringene som Dyrevernalliansen arbeider for, blir gjennomført. Landbruksdyr blir drept i ung alder. Avl har gjort at mange fødes med skader og sykdommer. Bruken av dyrene vil nesten alltid begrense deres liv, slik at livskvaliteten fremstår som redusert sammenlignet med det ideelle. Transport og slakting kan bety frykt, utmattelse og smerte.

Dyrevernalliansen blir iblant kritisert for å fremme løsninger som ikke går langt nok i forhold til dyrs rettigheter.

Vi i Dyrevernalliansen ser det annerledes. Vi forholder oss til at dyr i vår tid blir utsatt for fryktelig behandling, og forsøker å hjelpe dem med alle lovlige midler. Første prioritet er alltid dyrets beste. Klarer vi ikke å hindre lidelsen, jobber vi for å begrense den. 

Dyrevernalliansens visjon er et samfunn som ikke undertrykker dyr. Veien dit er det vi selv som skaper.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!