Hvilket storfekjøtt bør jeg velge, for best dyrevelferd?

Publisert 01.06.2016

Storfekjøtt kan komme fra gård med melkekyr eller fra gård med ren kjøttproduksjon (såkalte kjøttfe eller ammekyr). Les mer

I norsk landbruk får kjøttfe være med kalven sin, mens melkekyr blir fratatt kalven rett etter fødselen.
Foto: Free Animal Pix

Storfekjøtt kan komme fra gård med melkekyr eller fra gård med ren kjøttproduksjon (såkalte kjøttfe eller ammekyr). Les mer

Melkekyr står enten bundet på bås eller går i løsdrift. Det er kun krav til 8 ukers beite. Her kan du lese om vanlig storfehold. 

Kjøttfe har som oftest bedre dyrevelferd: De får gjerne gå utendørs i familiegrupper hele eller store deler av året. Dessuten får ku og kalv gå sammen, siden kua kun produserer melk til sine egne kalver. Kjøttfe har dermed ofte bedre helse og et mer naturlig liv. Hvis du ønsker å spise storfekjøtt, kan du spørre etter slikt kjøttfe i butikken. Et eksempel er Gilde Grasfôra, der kalven har fått all melk fra mor. Ku og kalv har gått fritt sammen, i fjøset om vinteren og på beite om sommeren. Et annet eksempel er Gilde Norsk Kjøttfe. Dette kjøttet kommer fra storfe som har gått på beite i minimum 12 uker. Kalven skal ha diet moren i minimum 16 uker.

Økologisk storfekjøtt kan stamme fra både melkekyr og kjøttfe, og i verste fall fra båskyr. Det økologiske regelverket tillater at kua bindes på bås hele vinterhalvåret, hvis hun får tilgang til luftegård to ganger ukentlig. Økologiske melkekyr er sikret å få være med kalven sin dens tre første levedager.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!