Hvilket lammekjøtt bør jeg kjøpe, for best dyrevelferd?

Publisert 08.10.2018

Sauer har behov for et rikt levemiljø, og setter pris på frisk luft og dagslys. Halve året får de fleste sauer ikke komme utendørs. Les mer

I norsk landbruk får noen sauer komme utendørs om vinteren.

Økologisk sau har vært et satsingsområde hos myndighetene, men har ikke ført til bedre velferd for sauene.

Foto: I. H. Stenevik

Sauer har behov for et rikt levemiljø, og setter pris på frisk luft og dagslys. Halve året får de fleste sauer ikke komme utendørs. Les mer

Den vanligste sauerasen i Norge er norsk kvit sau. Sunnere sauraser, som gammelnorsk sau og spælsau, har mindre fødselsproblemer og klarer seg bedre i norsk natur. Her kan du lese om vanlig saueproduksjon. 

Sauekjøtt merket "villsau" er gammelnorsk sau som har beitet på lyng og går ute hele året. Hvis du ønsker å spise sauekjøtt, kan du høre med din lokale delikatessebutikk eller velassorterte dagligvarehandel om de har "villsau". Et annet tips er nettbutikken Dalpro Gårdsmat.

Økologisk sauekjøtt kommer ikke nødvendigvis fra sauer som har fått være utendørs i vinterhalvåret. Det økologiske regelverket stiller ikke krav om luftegård eller andre utemuligheter for sau utenom beitesesongen. Regelverket tillater at økologiske sauer holdes i små binger med delvis drenerende gulv.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!