Hvilken kylling bør jeg kjøpe for best dyrevelferd?

Publisert 28.12.2017

For kylling som har hatt et bedre liv, anbefaler vi følgende produsenter: Änglamark, Hovelsrud, Holte økologisk, Lerstang, Stange økologisk, Hubbard fra Solvinge.

I norsk landbruk er det noen få kyllinggårder med nisjeproduksjon.
Foto: I. L. Hauge

For kylling som har hatt et bedre liv, anbefaler vi følgende produsenter: Änglamark, Hovelsrud, Holte økologisk, Lerstang, Stange økologisk, Hubbard fra Solvinge.

Fra Coop: 
Änglamark økologisk (Homlagarden) 

Homlagarden bruker en sunnere, økologisk kyllingrase. Typen heter Hubbard, og er en saktevoksende krysning avlet frem for å ha mest mulig naturlig kyllingadferd og egne seg for økologisk drift. Både kyllingene og deres foreldre har areal tilsvarende 6 stk/m2, tilgang til luftegård, får tildelt grovfôr i tillegg til kraftfôret og har hus med vinduer.

Fra Kiwi: 
Hovelsrud kylling

Hovelsrud har fått Dyrevernmerket. Den økologiske kyllingen fra Hovelsrud er en rase som kalles Rowan Ranger. Rasen er en saktevoksende rase. Kyllingene er 6 stk/m2, i tillegg kan de gå ut på en vinterhage og derfra ut på et stort uteområde. Huset har vinduer. De får tildelt grovfôr og har miljøberiking i form av kvister, kasser, halmballer, torvbad, CDer og vagler. Kyllingene slaktes på fabrikk, men transporttid er ikke mer enn en time.

Fra Meny: 
Holte kylling økologisk

Holte bruker også rasen Rowan 308. Som hos Hovelsrud er kyllingene 6 stk/m2, og har bedre plass enn i vanlig intensiv produksjon. Huset har vinduer og tilgang til vinterhage og luftegård. Holte har eget gårdsslakteri. At kyllingene blir slaktet på gården er positivt for dyrevelferden da kyllingene slipper den siste stressende reisen til slakteriet.  

Lerstang kylling

Nisjeprodusenten Gårdsand lanserer en saktevoksende kyllingrase (Sasso). Kyllingene er 12 stk/m2, som innebærer mindre plass enn på økologiske gårder, men huset har vinduer og kyllingene får tilgang til frisk luft gjennom vinterhage. Både kyllingene og deres foreldre får tildelt grovfôr, og har aktiviteter som gjør at fuglene kan få oppfylt naturlige adferdsbehov. Kyllingene slaktes på gårdsslakteri. 

Fra Rema 1000: 
Stange økologisk kylling

Stange har inngått en intensjonsavtale med Dyrevernmerket, og vil etter planen ha merkede kyllingprodukter klare i butikken i løpet av de neste månedene. Den økologiske kyllingen fra Stange er av rasen Rowan 308. Kyllingene er 6 stk/m2. De har tilgang på naturlig lys fra vinduer, og får gå fritt i vinterhage og luftegård. Kyllingene har aktivitetsobjekter i form av grovfôr, kvister, gress, vagler og sand/grus. Kyllingene slaktes på fabrikk, og transporten er opptil 3 timer. 

Hubbard fra Solvinge

I Rema 1000 finner du kyllingen "Hubbard fra Solvinge". Denne kyllingen vokser litt saktere og har bedre helse enn vanlig industrikylling. Målet er at all kyllingen fra Solvinge skal være av rasen Hubbard JA787 i løpet av 2018. Hubbard lanseres som et resultat av to års samarbeid mellom produsenten Norsk Kylling og Dyrevernalliansen. Våre veterinærer og sivilagronomer har gjennomgått produksjonen i alle ledd, og i samarbeid med Norsk Kylling kommet frem til mange tiltak som gir kyllingene et bedre liv. I tillegg til at Hubbard er en friskere fugl, har alle Hubbard-kyllingene fått miljøberikelser som plattformer til å stå på, pappkasser, torvstrø, hakkeklosser og grôvfor. Hubbard har også litt bedre plass enn minimumskravene. 

Vi anbefaler deg å unngå

Unngå vanlig industrikylling. Denne type kylling selges under merker som for eksempel First Price, Kløver, Prior og Den Stolte Hane. 

Felles for vanlig kylling vi fraråder er:

  • Bruk av den intensive rasen Ross 308 
  • Liten plass for kyllingene, typisk rundt 16-18 stk/m2
  • Stort sett kun kunstig belysning i kyllinghusene
  • Kyllingene er kun innendørs og får ikke frisk luft
  • Transport til slakteri er tillatt opptil 12 timer
  • Lite eller ingen miljøberiking

De siste årene er miljøberikingstiltak i større grad blitt tatt i bruk i vanlig industriproduksjon. Den Stolte Hane og Kyllinggården har innført dette i alle sine hus, og Prior innfører det på tilsvarende måte fra mai 2018. Miljøberiking er positivt, men er kun en liten forbedring og tar ikke tak i de grunnleggende problemene.

Du kan lese mer om kyllingenes behov for miljøberiking her

Dyrevernalliansen hjelper dyrene som trenger det aller mest i intensivt landbruk. Vi har lenge vært pådrivere for å skifte ut den intensive kyllingrasen og for miljøberikelse for kyllingene. Dyrevernalliansen anbefaler først og fremst å velge vegetariske alternativer.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!