Mobilslakt

Mobilslakt kommer til gården eller nabolaget, slik at dyra slipper transport. Bonden er tilstede under slaktingen. Målet er å ta dyras behov på alvor. 

Sau blir bedøvet med boltpistol før slakt. Mobilt slakteri

Mobilslakt kommer til gården eller nabolaget, slik at dyra slipper transport. Bonden er tilstede under slaktingen. Målet er å ta dyras behov på alvor. 

Slakteriet er godkjent for økologisk slakting, men har bedre dyrevelferd enn minstekravene i det økologiske regelverket. I følge regelverket kan økologiske dyr transporteres og slaktes på samme måte som andre landbruksdyr.

Slakteribilen kommer til gården

Det mobile slakteriet består av en 15 meter lang bil, med slaktefasiliteter og eget kjølerom. Dyra blir avlivet med boltepistol ute og hengt opp etter bakbeina. Inne på slakteribilen blir de deretter avblødd.

Slakteriet slakter mest griser, sauer og kalver. Målet er å utvide med en egen storfehenger, slik at de også kan slakte større dyr.

Mindre stress og bedre kjøtt

Veterinærinstituttet har i et pilotprosjekt sammenlignet slakting av lam på mobilt slakteri med slakting av lam på konvensjonelt slakteri. Resultatene viser at mobilt slakteri medførte mindre stress for dyra og bedre kjøttkvalitet.

  Vis kilder

Veterinærinstituttet, Mindre uro og stress med slakting på gården, URL: vetinst.no, publisert 30. mars 2012.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!