Holte gårdsslakteri

På Holte gård slipper fuglene lang transport og samlebånd. Gården har i stedet et eget lite slakteri. Der slaktes hver fugl for hånd, av slakteren selv. 

And i kasse venter på å bli slaktet. Holte gård

På Holte gård slipper fuglene lang transport og samlebånd. Gården har i stedet et eget lite slakteri. Der slaktes hver fugl for hånd, av slakteren selv. 

Holte fjørfeslakteri er godkjent for økologisk slakting, men har bedre dyrevelferd enn minstekravene i det økologiske regelverket. I følge regelverket kan økologiske dyr transporteres og slaktes på samme måte som andre landbruksdyr.

På Holte gård plukkes fuglene og pakkes i kasser, samme dag som slaktingen skal skje. Dette skjer ved at vinduene i fjøset blendes, før fuglen løftes opp og plasserer i kassen, en om gangen. Arbeiderne er ansatt ved gården og får timebetalt. Kassene fraktes den korte veien til slakteriet, der de står maksimalt noen timer. Kassene er plassert ute av syne for selve slaktingen.

Slakteren bruker begge hendene når han løfter opp fuglen fra kassen. Deretter plasserer han fuglens hode mellom strømførende enheter, samtidig som han tar tak i begge føttene med den andre hånda. Etter noen sekunder er fuglen bedøvd. 

Slakteren legger deretter straks fuglens hode på en hoggstabbe, og hugger av hodet med øks. Kroppen henges etter beina på et stativ. En kollega skolder kroppen i et kar, og legger den i en ribbetrommel. Det slaktes 60-70 fugler i timen.

Se hjemmesiden til Holte gård!

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!