Brovold slakteri

På Brovold slakteri blir storfeet avlivet mens det ennå står på transportbilen. Dermed slipper det å oppleve slakteriet. Bonden er tilstede når avlivingen skjer.

Storfe ansikt

På Brovold slakteri blir storfeet avlivet mens det ennå står på transportbilen. Dermed slipper det å oppleve slakteriet. Bonden er tilstede når avlivingen skjer.

Brovold slakteri er godkjent for økologisk slakting, men har bedre dyrevelferd enn minstekravene i det økologiske regelverket. I følge regelverket kan økologiske dyr transporteres og slaktes på samme måte som andre landbruksdyr. I tillegg til storfe, slakter Brovold slakteri også blant annet gris og sau. 

Storfeet transporteres av bonden selv til slakteriet, på en dyretransporthenger. Rett etter at hengeren er ankommet slakteriets parkeringsplass, skjer avlivingen. Storfeet forblir bundet ombord på hengeren. Frontdøra på siden av hengeren åpnes, slik at storfeet kan titte ut med hodet. Utenfor står bonden og slakteren. Hvis dyret er urolig, hjelper det at slakteren legger et håndkle foran øynene til det. Når storfeet er rolig, skyter slakteren storfeet i hodet med en boltepistol. 

Deretter henges dyret opp ned på en vaier, og fraktes inn i slakteribygningen. Inne på slakteriet blir storfeet avblødd.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!