Bøndene om dyrevelferd

Vi har intervjuet bøndene bak gårdene, om deres syn på dyrevelferd og mulige årsaker til at ikke flere satser på dyrehold med bedre dyrevelferd.

Kyr trenger å få være på beite.

Melkekubonde Hans Arild Grøndahl, i kulturlandskapet kyrne har tilgang til hele året.

Foto: I. L. Hauge

Vi har intervjuet bøndene bak gårdene, om deres syn på dyrevelferd og mulige årsaker til at ikke flere satser på dyrehold med bedre dyrevelferd.

Grise- og storfebonde Heinrich Jung, Åmot gård:

Hva er dyrevelferd for deg?
”Dyrevelferd for meg er at dyra i størst mulig grad får være i sitt rette element. At de får leve et aktivt og naturlig liv utendørs, i flokken.”

Hvorfor tror du det ikke er flere bønder som velger driftsformen du har på gården din?
Selv om det er en mer motiverende driftsform, er den arbeidskrevende. Jeg tror dessuten flere ville valgt denne driftsformen om de opplevde tydeligere signaler fra markedet om betalingsvillighet for dyrevelferd. Å være sikret at markedet betaler, innebærer at en er mindre avhengig av offentlige støtteordninger. Dette gir mer trygghet og forutsigbarhet.

Sauebonde Odd Grundt, Søstu stai gård:

Hva er dyrevelferd for deg?
“Sauen er opprinnelig et steppedyr, og trives best når den får spise tørt fôr og bevege seg fritt i et tørt miljø.”

Hvorfor tror du det ikke er flere bønder som velger driftsformen du har på gården din?
Det er en ganske stor investering, og mange ser ikke på egen arbeidskraft som en stor kostnad. Selv mener jeg arbeidskraft er en av de største kostnadene i landbruket. Flere steder i landet legger dessuten rovdyrproblemene en demper på investeringslysten og pågangsmotet. Det skal også sies at et fjøs som mitt passer best i tørre innlandsstrøk med tilgang på strø.

Kubonde Hans Arild Grøndahl, Grøndalen gård:

Hva er dyrevelferd for deg?
“Alle kyr er født til å være mor.  Ei ku med glimt i øyet, er ei som får lov til å være mor for kalven sin.”

Hvorfor tror du det ikke er flere bønder som velger driftsformen du har på gården din?
Min driftsform er melkeproduksjon og kjøttproduksjon på eget påsett foruten litt korn. Mange har denne driftsformen, men skiller ku og kalv kort tid etter fødselen. Jeg har ku og kalv sammen i 6-8 uker før adskilling. Dessuten er det få som har halmtalle eller lar kuene fritt gå ut eller inn hele året. Årsakene er nok at det ikke blir undervist om i fagskoler, og at veiledningsapparatet i landbruket heller ikke anbefaler dette. Skal du få ut en merpris på bedre produkter må du selv jobbe for det. Det krever tid og ressurser.

Kyllingbonde Halvor Olsen, Holte gård:

Hva er dyrevelferd for deg?
”Jeg ville heller slutte, enn å bli vanlig bonde igjen. Nå som jeg har opplevd hvordan det er å drette opp fjørfeet mer ekstensivt, har jeg blitt for glad i denne måten å tenke på, med bedre dyrevelferd og mindre medisinbruk.”

Hvorfor tror du det ikke er flere bønder som velger driftsformen du har på gården din?
"Jeg tror det er fordi de er redde for sin egen økonomi."

Hønsebonde Kåre Johnny og Ole Henrik Berg, Asmyr gård:

Hva er dyrevelferd for deg?
“Fra før har vi erfaring med både burhøner og frittgående høner innendørs. Vi har valgt å gå over til økologske drift på grunn av dyrevelferd.”

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!