Storfehold

De fleste kuer i Norge brukes til produksjon av både melk og kjøtt. Det innebærer at kua må produsere store mengder melk, og at kalv og mor skilles ved fødselen. På Åmot gård får storfeet gå i familiegrupper utendørs, året rundt. Kalven får gå med mor, og kua slipper å bli melket.

I norsk landbruk får kjøttfe beholde kalven sin hos seg, mens melkekyr blir fratatt kalven rett etter fødselen.

For mor og kalv er det viktig å få være sammen. Foto: I. L. Hauge

De fleste kuer i Norge brukes til produksjon av både melk og kjøtt. Det innebærer at kua må produsere store mengder melk, og at kalv og mor skilles ved fødselen. På Åmot gård får storfeet gå i familiegrupper utendørs, året rundt. Kalven får gå med mor, og kua slipper å bli melket.

Kuene går sammen med kalvene sine hele året utendørs. Slakting skjer på Brovold slakteri, som har spesielt stort fokus på skånsom avliving.  

Gården er økologisk, men storfeet er sikret bedre dyrevelferd enn minstekravene i det økologiske regelverket. På Åmot gård er storfeet sikret mer tid på beite, og at mor og kalv får gå sammen. Dessuten er kravene til transport og slakting bedre.

Driftsform

Om sommeren finner dyra selv mat på beitet. Om vinteren setter bonden opp en liggehall med dypstrø, og en fôrhekk med høy eller rundball. Fôrhekken flyttes rundt daglig, for at bakken rundt ikke skal bli opptråkket. 

Flokken består av 15 kuer med kalver. De er av den ekstensive rasen hereford, iblandet noe limousin. De eter kun grovfôr, som innebærer at de generelt har høyere alder før de slaktes enn det som er vanlig.

Kalvene dier gjerne 10-11 måneder. Deretter skiller bonden dem fra, slik at kua får en hvileperiode. 

Hannkalvene blir kastrert av en veterinær, som bruker bedøvelse. Kastreringen utføres fordi kalvene da utvikler et mer rolig lynne, og dermed kan gå utendørs på beite uten problemer.

Oksen får gå med flokken utover høsten og vinteren, slik at kuene blir naturlig bedekket. Resten av året går oksen i en annen innhengning, sammen med noen kastrater.

Bonden kjører selv til slakteriet, og har plass til ett dyr om gangen på hengeren.

altStorfeet eter kun grovfôr og beiter i et kupert kulturlandskap. Foto: I. L. Hauge

 

alt Kalvene er utendørs hele livet, der de har god plass til å leke. Foto: I. L. Hauge

 

altSiden kastratene kun får grovfôr, lever de i 36 måneder i stedet for 16 måneder som er vanlig ellers i landbruket. Foto: I. L. Hauge

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!