Sauehold

De fleste sauer tilbringer hele vinterhalvåret i små binger med strekkmetall. På Søstu stai gård derimot, får sauene gå i store innhengninger på underlag av halm og flis. Dagslys og frisk luft strømmer inn i fjøset. 

I Norge har noen sauefjøs halm som underlag.

Sauene setter pris på at det er rikelig med frisk luft og dagslys i fjøset. Foto: M. Kulø

De fleste sauer tilbringer hele vinterhalvåret i små binger med strekkmetall. På Søstu stai gård derimot, får sauene gå i store innhengninger på underlag av halm og flis. Dagslys og frisk luft strømmer inn i fjøset. 

Gården er ikke sertifisert økologisk, men bondens vektlegging av dyrevelferd er i stor grad i tråd med økologisk filosofi. Faktisk er dyrevelferden bedre enn minstekravet i det økologiske regelverket, som jo tillater sauefjøs med strekkmetall, uten tilgang til frisk luft eller dagslys.

Driftsform

Sauene går fritt i et stort hallformet fjøs, på talle. Den ene langveggen er åpen. Dermed får sauene masse frisk luft og dagslys.

Gården har 240 sauer, som til sammen får 360 lam hver vår. Lamminga skjer i flokken, men søyene kan trekke seg unna i avlukker og hjørner. Det er viktig for dem, fordi den første kontakten mellom mor og lam bør ikke bli forstyrret. 

For å få en mer robust sau, krysses rasen norsk kvit med suffolk og den mer ekstensive rasen spel. Sauene klarer seg dermed i større grad uten lammingshjelp, og lammene blir mer livskraftige og har raskere tilvekst.

Sauene beiter i slake fjellområder. Lammene hentes av slaktebilsjåfør og slaktes på vanlig slakteri i Oslo.

altFjøset har høyt under taket og fleksible løsninger. Lammingsbinger bygges etter behov. Foto: M. Kulø

 

altNår søya skal føde, finner hun seg et stille hjørne. Halmunderlaget er mykt og lunt for lammene. Foto: M. Kulø

 

altSauene har fri tilgang på grovfôr, og får kraftfôr etter behov. Foto: M. Kulø

 

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!