Kyllingoppdrett

I vanlig kyllingoppdrett er det massive dyrevelferdsproblemer. På Holte gård prøver de å gjøre noe med dette.

I norske kyllingfjøs er det normalt ikke vinduer.

På Holte gård har kyllinghusene vinduer, som gjør kyllingene mer aktive og øker trivselen. 

Foto: I. L. Hauge

I vanlig kyllingoppdrett er det massive dyrevelferdsproblemer. På Holte gård prøver de å gjøre noe med dette.

Holte gård oppdretter økologisk kylling og gourmetkylling. I sommerhalvåret har gourmetkyllingene tilgang til vinterhage og de økologiske kyllingene har tilgang til luftegård.

Kyllingene får et spesialfôr, som skal gi bedre helse. Fôret gjør at kyllingene vokser halvparten så fort, sammenlignet med vanlig kylling. Dermed er det mindre risiko for helseproblemer relatert til hurtig vekst.

Driftsform

Alle kyllingene er oppstallet i et ekstra varmt rom de første ukene, til de blir robuste nok til å tåle kaldere klima.

Den økologiske kyllingen flyttes deretter til et uisolert hus der gulvet er talle av flis. Der har de tilgang til luftegård i sommerhalvåret. Om vinteren blir det lagt inn høy på tallen, slik at de har noe å sysselsette seg med. Noen ganger får de også litt kålrot, som er veldig populært.

Gourmetkyllingen flyttes til et isolert hus. De har tilgang til vinterhage som har friskere luft og dagslys. Denne benytter de gjerne i sommerhalvåret.

Flokkstørrelsen i kyllinghusene er på rundt 500-600 stykker, som er mye mindre enn på vanlige gårder. Dermed får bonden bedre oversikt over flokken, og kyllingene får en mindre flokk og et mindre rom å forholde seg til.

altGourmetkyllingene er kun innendørs den første tiden. Foto: I. L. Hauge
alt De økologiske kyllingene har tilgang til uteareal. Foto: I. L. Hauge

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!