Griseproduksjon

Mens andre griser står hele livet i betongbinger, går grisene på Åmot gård utendørs hele året. Dermed kan grisene spise planter og røtter. Samtidig gjødsler de jorda for neste års plantedyrking. 

I norsk landbruk er griser vanligvis kun innendørs.

Gjørmebad om sommeren gir grisene stor glede. Foto: I. L. Hauge

Mens andre griser står hele livet i betongbinger, går grisene på Åmot gård utendørs hele året. Dermed kan grisene spise planter og røtter. Samtidig gjødsler de jorda for neste års plantedyrking. 

Gården er økologisk, men har bedre dyrevelferd for utearealet enn minstekravet i det økologiske regelverket. Minstekravet er at grisene skal ha tilgang til en liten luftegård, med noe halm eller annet rotemateriale. På Åmot gård er grisene derimot sikret å få tilfredstilt behovet for å rote i og undersøke jorda med trynet sitt. Dessuten kan de vandrer fritt omkring over store områder.

Driftsform

Purkene som skal føde, har hver sin lille isolerte hytte med halm. Der sover de om natta, og slapper av innimellom om dagen. Før smågrisene blir født, foretrekker purkene gjerne å dele hytte med andre purker. Da ligger de tett inntil hverandre.

Når smågrisene er rundt 6 uker gamle, flyttes de til en større innhengning. Der er det også gjerne voksne griser. Hyttene er større, slik at mange sover sammen.

Bonden plasserer ut flere kraftfôrautomater på jordene. Grisene kan forsyne seg selv etter behov. I tillegg legger han ut  høy eller rundball om vinteren.

Når grisene er rundt 8 måneder gamle, kjøres de til slakteriet i Tønsberg. Ofte kjører bonden selv, men andre ganger blir de hentet av en slaktebilsjåfør. Uansett slipper de sammenblanding med fremmede griser. På slakteriet bedøves grisene med CO2-gass i et eget rom, før de slaktes. 

altBonde Heinrich ute på grisejordet. I bakgrunnen er det isolerte hytter med halm. Hyttene flyttes på jevnlig, for å unngå at det blir gjørmete. Foto: I. L. Hauge

 

altGrisene har fri tilgang på kraftfôr fra fôringsstasjon på jordet. Foto: I. L. Hauge

 

altGrisene beiter på jorder der det forrige sesong ble dyrket grønnsaker eller korn. De graver i jorda etter røtter med trynet sitt. Foto: I. L. Hauge

 

altBonden kjører selv grisene til slakteriet. De slipper å bli blandet sammen med fremmede griser. Foto: I. L. Hauge

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!