Eggproduksjon

Mens mange norske høner sitter i bur, kan hønene på Asmyr gård gå ut og inn som de vil. De får tildelt grovfôr og kan sysselsette seg med å lete etter mat.

I økologisk landbruk skal hønene ha tilgang til uteareal.

Økologiske verpehøns skiller seg positivt ut med betydelig strengere regler for dyrevelferd.

Foto: Dyrevernalliansen

Mens mange norske høner sitter i bur, kan hønene på Asmyr gård gå ut og inn som de vil. De får tildelt grovfôr og kan sysselsette seg med å lete etter mat.

På Asmyr gård kan hønene gå ut og inn som de vil. Ole Henrik`s samboer Laila sørger for at hønene oppfører seg ordentlig og får godt stell.

Gården er økologisk, men har bedre dyrevelferd på grunn av at det er mindre dyr pr. m2 enn det økologiske regelverket tillater. Blant annet er hønene sikret bedre plass innendørs. Det er ca 5 høner per m2, som er 1 høne mindre enn man har mulighet for i følge regelverket.

Driftsform

Hønene går fritt innendørs og har tilgang til stor luftegård. I tillegg er det en vinterhage, slik at hønene kan få frisk luft og dagslys også i de periodene det er for kaldt til å gå helt ut.

På gården jobber samboeren (røkteren) hele dagen i hønsehuset. Bonden mener dette er viktig for å sikre dyrevelferden. Det legges ned mye arbeid og tid i å forebygge helseproblemer og følge med på hvordan hønene trives. 

Det er 7500 høner i hønsehuset, pluss ni haner. Hanene deler huset inn i små territorier, og bidrar til at hønene holder seg rolige. Innredningen i hønsehuset er aviar, som er et stativ over flere etasjer med rugekasser og vaglepinner. Hønene kan dermed bevege seg fritt i høyden. Dette gir mosjon og større bevegelsesfrihet, som får hønene til å føle seg tryggere. 

Det er ordnet egne sykebur for syke høner. Disse står ved siden av aviariet, slik at ‘pasientene’ kan se inn til resten av flokken. Dette setter de trolig pris på.

Som i vanlig produksjon, har hønene fri tilgang på kraftfôr. I tillegg blir det lagt inn gulrøtter annenhver dag og skjellsand ukentlig. Dette sysselsetter hønene, og bidrar til økt trivsel og mindre risiko for problem med hakking.

altLaila jobber fulltid med å passe på at hønene oppfører seg ordentlig og får stell. Foto: A. Krag

 

altInne i hønsehuset er det aviarer som hønene kan bevege seg rundt på. Foto: A. Krag

 

alt Hønene kan være i vinterhagen når det er for kaldt til å være ute. Foto: A. Krag

 

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!