Økonomi og lønnsomhet i økologisk drift

Vi har spurt økobøndene om hvordan de opplever økonomi og lønnsomhet i driften: "Hvordan ser du på lønnsomheten i å produsere økologisk?"

fjørfe kylling innendørs økologisk (c)Iselin Linstad Hauge

Økologisk drift innebærer gjerne bedre husdyrrom, slik som det økologiske kyllinghuset på Holte gård. 

Foto: I. L. Hauge

Vi har spurt økobøndene om hvordan de opplever økonomi og lønnsomhet i driften: "Hvordan ser du på lønnsomheten i å produsere økologisk?"

Kubonde Hans Arild Grøndahl, Grøndalen gård:

Lønnsomheten blir mindre når salgsapparatet i samvirket ikke klarer å selge økologiske produkter til en høyere merpris i markedet. Vi betaler en langt høyere pris for økologiske innsatsmidler i vår produksjon. Når vederlaget for produktene ikke øker men synker grunnet dårlig salg, blir det på sikt et problem som igjen fører til dårligere lønnsomhet.

Lønnsomheten er det vanskelig å forklare med få ord. I forhold til tidsforbruk og innsatt kapital er dessverre timebetalingen alt for lav sett i forhold til lønnstakere i Norge.

Kyllingbonde Halvor Olsen, Holte gård:

Økonomien i økologisk drift er ok, men ikke noe mer. Lønnsomheten er ikke bedre enn for de andre produksjonene vi har.

Grise- og storfebonde Heinrich Jung, Åmot gård:

Jeg er jo fortsatt i gründerfasen, men går allerede med et relativt greit overskudd. Gården har både grønnsaks- og husdyrproduksjon, og dermed klarer jeg meg med mindre areal. Det går rett vei. Det er økonomisk tilfredstillende, men ingen gullgruve. Lønnsomheten i økologisk drift er bra, og var for min del eneste måten jeg kunne få god nok inntekt av gården min som jo er relativt liten. Jeg driver med grønnsaksproduksjon på 100 mål, og kun økologisk produksjon er da relevant for å få produksjonen omsatt rasjonelt, det vil si via Bama eller Coop. Dessuten får jeg hentet ut merprisen for den økologiske griseproduksjonen fordi jeg samarbeider med Grøstadgris.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!