Investeringer på gårdene

Her svarer bøndene på følgende spørsmål: "Hvilke ekstra investeringer har du måtte gjøre på gården din for å tilrettelegge for god dyrevelferd?" 

Ku ved låvedøra. Grøndalen gård

På Grøndalen gård er det investert i at både kyr og kalver har tilgang til uteareal, året rundt.

Foto: i. L. Hauge

Her svarer bøndene på følgende spørsmål: "Hvilke ekstra investeringer har du måtte gjøre på gården din for å tilrettelegge for god dyrevelferd?" 

Sauebonde Odd Grundt, Søstu stai gård:

Jeg har bygd stort, nytt åpent fjøs, helt etter mitt eget hode. I tillegg til god dyrevelferd får jeg et rasjonelt driftsopplegg med på kjøpet.

Kubonde Hans Arild Grøndahl, Grøndalen gård:

Ny driftsbygning ble bygd for 15 år siden. Siden har vi gjerdet inn et areal, så kalvene som er adskilt fra mor også kan komme seg ut for å spise gras eller bare lufte seg og leke. Vi har også gjort noen forbedringer og endringer slik at kalvegjømme også brukes til adskilling fra mor. Dermed kan mor og kalv ha kontakt etter adskilling.

Kyllingbonde Halvor Olsen, Holte gård:

Jeg har bygd større bygninger, slik at dyra skal får mer plass.  En annen investering er gårdsslakteriet, som ble bygget i samarbeid med Mattilsynet.

Grise- og storfebonde Heinrich Jung, Åmot gård:

Jeg har fått installert frostsikker vannforsyning med varmeelementer, slik at dyra har fri tilgang til vann også om vinteren. For grisen er det nødvendig med en transportkasse, som kan settes bakpå traktoren. Den brukes for å flytte grisene mellom ulike arealer på gården.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!