Bedre dyrehold

For at dyra skal ha det bra må det brukes sunne raser, og det må tas hensyn til dyras sosiale behov og naturlige adferd. At gården er økologisk godkjent kan innebære bedre dyrevelferd, men det er ikke alltid tilfellet. 

God plass og mulighet til å være utendørs gjør gjerne at dyra trives bedre og har bedre helse. I tillegg til frisk luft og dagslys, bidrar uteareal til mer bevegelsesfrihet og et rikere nærmiljø. Dyra får dermed mosjonert og utløp for viktige adferdsbehov.

Dyr har sosiale behov. Det å kunne få være sammen med resten av flokken bidrar ytterligere til god dyrevelferd. Les mer om husdyras sosiale behov!

Sunne raser er viktig for god dyrevelferd. Slike raser er ikke like intenst avlet for høy produksjon og er dermed  mer robust mot sykdom eller stress. Det gir mindre risiko for produksjonslidelser. 

I noen tilfeller er det gunstig for dyrevelferden med mindre dyregrupper, fordi det kan gi bedre oversikt og oppfølging av det enkelte dyret. I andre tilfeller kan store dyregrupper derimot være en fordel. Det kan gi mer profesjonell drift, med fulltidsansatte på gården. Andre positive konsekvenser kan for eksempel være at dyra slipper sammenblanding med fremmede dyr under transport til slakteriet.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!