Vitenskapskomiteen kritisk til elefant i sirkus

Publisert 25.06.2008

Vitenskapskomiteen har vurdert bruk av elefanter i sirkus, og levert en svært kritisk vurdering. Dyrevernalliansen krever et forbud mot bruk av elefanter i sirkus.

show elefant sirkus

Vitenskapskomiteen har vurdert bruk av elefanter i sirkus, og levert en svært kritisk vurdering. Dyrevernalliansen krever et forbud mot bruk av elefanter i sirkus.

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen gjennomført en risikovurdering av dyrevelferden for dyr i sirkus. I vurderingen av elefanter er Vitenskapskomiteen svært kritisk.

Vold og psykisk nedbryting

I rapporten fastslås det at norske sirkuselefanter eller deres foreldre sannsynligvis selv har vært ville, og er blitt fanget fra naturen. Trolig har de dermed gjennomgått den tradisjonelle, psykiske nedbrytingen som gjennomføres for å temme elefanter. Vitenskapskomiteen konkluderer med at metoden er uakseptabel, og viser til flere eksempler på hva som foregår:

  • Elefanten blir slått om og om igjen med tau, stokker eller elefantkrok.
  • Elefanten bindes fast, så stramt at det medfører ekstraordinært trykk på leddene og dermed smerte.
  • Den nektes mat og drikke, og holdes våken døgnet rundt ved at man brenner bål rett ved siden av den.

Fordi dyrene er første eller andre generasjon i fangenskap, er det også tvilsomt om de kan kalles domestiserte, altså genetisk tilpasset et liv med mennesker.

Etter at elefanten er eksportert til Europa, blir den trent videre av en dyretemmer. Hvilke teknikker som brukes da, er ukjent.

Lever kortere enn i naturen

Vitenskapskomiteen påpeker også at elefanter i fangenskap lever kortere enn elefanter i naturen. Dette skyldes trolig omgivelsene, blant annet sykdom og dårlig ernæring. Det fastslås at flertallet av elefanter i fangenskap er overvektige, og at fot- og leddproblemer er utbredt.

Kunnskap og veterinærbehandling

Vitenskapskomiteen mener det er ønskelig med god kompetanse rundt trening, stell og trening av elefanter, men påpeker at dette vil være vanskelig å gjennomføre. Både dyrene og trenerne oppholder seg bare midlertidig i Norge, og det importeres nye dyr hver sesong.

Det finnes ingen veterinærer med spesiell kompetanse på elefanter i Norge, og det er derfor en risiko for at dyrene blir feilbehandlet ved sykdom.

Generelt foreligger det få vitenskapelige undersøkelser som direkte viser hvilke belastninger dyr utsettes for i sirkus. Fordi det er svært få dyr som omfattes, vil kostnadene ved slik forskning bli svært høye i forhold til nytteverdien.

Krever forbud

Dyrevernalliansen er generelt kritisk til bruk av levende dyr i sirkus, og går inn for et umiddelbart forbud mot alle ville dyr i sirkus. Et slikt forbud vil omfatte alle dyr som er fanget inn fra naturen. I tillegg vil det omfatte arter som har vært holdt så kort tid i fangenskap at de ikke har gjennomgått genetiske tilpasninger (domestisering).

I Norge vises sirkusdyr frem etter fremvisningstillatelse fra Mattilsynet. Det er ikke tradisjon for å gi tillatelse til fremvisning av ville kattedyr som løver og tigre. Elefanter, sebraer og sjøløver er eksempler på arter som vil kunne rammes av et forbud.

  Vis kilder Skjul kilder

Vitenskapskomiteen for mattrygghet, Risikovurdering i forbindelse med utarbeidelse av en positivliste over dyr tillatt for fremvisning i sirkus, Rapport, 2008.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!