Seier for elefantene

Publisert 15.09.2016

Elefanter er fortsatt lovlige i norske sirkus, men nye regler vil fra 2017 i praksis stenge for bruken.

En elefantbaby og moren leker sammen i det fri

Elefanter er fortsatt lovlige i norske sirkus, men nye regler vil fra 2017 i praksis stenge for bruken.

Elefanter brukes i sirkus over store deler av verden, og har også frem til nylig blitt brukt i Norge.

Dyrevernalliansen utredet velferden for elefanter i fangenskap i 2008. Vi konkluderte med at elefant ikke bør tillates i norske sirkus.

Les også: Elefanter i fangenskap – en litteraturgjennomgang

Nye regler vil fra 2017 gjøre det svært vanskelig å vise frem elefant i norske sirkus.

Søknad og strenge kriterier

Regelverket bestemmer at sirkusene må søke Mattilsynet om tillatelse på forhånd.

Kriteriene som Mattilsynet benytter, er strenge. Elefanter, som er sosiale dyr, skal fortrinnsvis holdes sammen med andre elefanter. Sirkusdyrene skal ha mulighet til å utøve naturlig adferd, noe som for elefanter blant annet innebærer å bade.

I tidligere forskriftsutkast har Mattilsynet foreslått enda mer konkrete kriterier, blant annet arealkrav på minst 200 kvadratmeter for en gruppe på fire elefanter. Det er derfor ikke sannsynlig at Mattilsynet vil tillate bruk av sirkuselefanter med tradisjonell oppstalling i en liten inngjerding.

Ikke forbudt – men nesten stengt

Det blir en kostnad for sirkusene å importere elefanter før de vet om dyrene kan vises frem. At vedtaket fattes før elefantene i det hele tatt kommer til Norge, vil etter all sannsynlighet føre til at de aldri importeres.

Elefanter i sirkus er fortsatt ikke forbudt i Norge, men det nye regelverket vil i praksis stenge for de fleste forsøk på å utnytte de majestetiske dyrene.

  Vis kilder Skjul kilder

Kilder
- Mattilsynet, Forskrift om dyrevelferd ved fremvisning av dyr, 5. september 2016.
- Mattilsynet, Høring – utkast til nytt regelverk om hold og fremvisning av asiatisk elefant i sirkus, 1. februar 2013.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!