Sirkuselefanter og elefanter i dyreparker vantrives

Publisert 22.01.2008

I en ny rapport oppsummerer Dyrevernalliansen tilgjengelig forskning om elefanter i fangenskap. Konklusjonen er klar: Elefanter har dårlig velferd i sirkus og dyreparker, og bør derfor ikke oppføres på Mattilsynets planlagte positivliste over dyrearter som tillates i Norge.

Show elefant sirkus

I en ny rapport oppsummerer Dyrevernalliansen tilgjengelig forskning om elefanter i fangenskap. Konklusjonen er klar: Elefanter har dårlig velferd i sirkus og dyreparker, og bør derfor ikke oppføres på Mattilsynets planlagte positivliste over dyrearter som tillates i Norge.

I 2008 skal Mattilsynet vurdere hvilke dyrearter som skal tillates på sirkus og i dyrehager. Det skal utarbeides en såkalt "positivliste" over tillatte arter, og Vitenskapskomiteen har fått i oppdrag å vurdere om for eksempel elefant bør stå på listen.

I Norge turnerer 4–5 sirkus med dyr hvert år, og vanligvis har to eller tre av dem med seg én eller flere elefanter. Det finnes ikke elefant i noen norske dyreparker.

Opinionsundersøkelser viser at 65% av befolkningen mener elefanter i sirkus lider. Vitenskapelige undersøkelser tyder på at de har rett.

En gjennomgang av tilgjengelig litteratur om velferd og helse for elefanter i dyreparker og sirkus, sammenholdt med informasjon om elefanters naturlige behov, viser at elefanter har problemer med å tilpasse seg forholdene som kan tilbys i fangenskap.

For elefanter er samholdet i familiegruppen svært viktig, men elefanter i sirkus og dyreparker blir som regel skilt fra sine nærmeste i ung alder. Mangelfullt sosialt miljø er derfor en viktig grunn til redusert velferd hos elefanter i fangenskap. Sammen med brutale treningsmetoder og manglende naturlig aktivitet er dette trolig en av årsakene til adferdsproblemer. Voldsom overvekt og fotlidelser er blant de vanligste fysiske lidelsene, og skyldes i hovedsak inkompetanse hos eierne.

Selv om elefanter har vært brukt av mennesker i hundrevis av år, er dyrene i moderne dyreparker og sirkus sjelden mer enn tredje generasjon i fangenskap. Elefantene som vises frem må derfor genetisk anses som ville dyr, selv om de er temmet.

På grunn av helse- og velferdsproblemene som er dokumentert, mener Dyrevernalliansen at elefanter ikke bør plasseres på den planlagte positivlisten over dyrearter som tillates i Norge. Les rapporten om elefanter i fangenskap (pdf  1,4Mb).

  Vis kilder Skjul kilder

Clubb, R. og Mason, G., A review of the welfare of zooo elephants in Europe, University of Oxford, 2002.

Dalen, E., Telefonundersøkelse om holdninger til dyrevelferd, MMI for Landbruksdepartementet, 2002.

Estes, R., The behavioural guide to african mammals includning hoofed mammals, carnivores, primates, University of California Press Ltd. London, 1991.

Fowler, M. et al., Biology, medicine, and surgery of elephants, Blackwell Publishing Professional, 2006.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!