Sirkus & dyrehage

Dyr i sirkus, dyrehager og annen fremvisning

Dyr vises frem til underholdning i forskjellige sammenhenger, som eksempelvis sirkus, tyrefekting og i dyrehager. I mange tilfeller kan vi la oss begeistre uten at det skader dyrene. Safarier, filming av tamme eller ville dyr i deres hjemmemiljø og konkurranser på dyrenes egne premisser er eksempler på dette.

Dyr vises frem til underholdning i forskjellige sammenhenger, som eksempelvis sirkus, tyrefekting og i dyrehager. I mange tilfeller kan vi la oss begeistre uten at det skader dyrene. Safarier, filming av tamme eller ville dyr i deres hjemmemiljø og konkurranser på dyrenes egne premisser er eksempler på dette.

Når fremvisningen innebærer død eller smerte for dyrene, er det annerledes. Eksempler er dyrekamper, for eksempel tyrefekting, og avliving av dyr i realityprogrammer på TV.

Noen typer fremvisning fører til at dyrene tas vekk fra sitt naturlige miljø. Eksempler på dette er delfinarier og dyreparker. Selv om innhegningene og bassengene kan se fine ut med menneskeøyne, oppfyller de sjelden dyreartenes medfødte krav til areal, temperatur og aktivitetsmuligheter. 

Fremvisning av dyr i sirkus innebærer at dyrene transporteres fra sted til sted i flere måneder av gangen. Treningen kan innebære tvang og fysisk avstraffelse. Mulighetene til mosjon, utforskning og sosial atferd som passer dyreartene er begrenset.

Dyrevernalliansen arbeider for dyr i sirkus og dyreparker

Dyrevernalliansen arbeider politisk og gjennom holdningsskapende arbeid mot underholdning som medfører død, smerte, tvang eller annen lidelse for dyr.

Vi arbeider i konkrete prosjekter for å stanse utnytting av dyr til underholdning.

Dyrevernalliansen har bidratt til at elefanter i norske sirkus hører fortiden til.

Vi har også bidratt til å stoppe planene om delfinarier og dyreparker i Norge. 

Vi samarbeider internasjonalt gjennom organisasjonen ENDCAP mot bruk av ville dyr i underholdningsindustrien.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!